Søg
 

Transport

 

Kørestol til genoptræning

​Efter sundhedslovens §§ 171- 172 yder regionerne befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i forbindelse med genoptræning under indlæggelse. Tilsvarende yder kommunerne befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf.  Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.

Det er kommunen, som har ansvar for at bringe patienten sikkert frem og tilbage til genoptræning, herunder levering af kørestol, hvis det kræves for patientens sikkerhed. Det gælder både for specialiseret genoptræning på sygehus og for genoptræning i kommunen.

Hvis en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning i kommune, skal kommunen afholde udgifterne hertil og herunder udgifterne til de hjælpemidler, der ordineres patienten som led i genoptræningen. Det er ligeledes kommunens opgave at tilvejebringe hjælpemidlerne.

Hvis en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret genoptræning på sygehus, skal sygehuset levere de nødvendige behandlingsredskaber eller hjælpemidler hertil.en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret genoptræning på sygehus, skal sygehuset levere de nødvendige behandlingsredskaber eller hjælpemidler hertil.​

Oprettet
05.10.15
Opdateret
06.11.18
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk