Søg
 

Træning

 

Kørestol til genoptræning
Se under Transport.
Mundmotorisk træning/behandling

​Mundmotorisk træning/behandling ved ergoterapeut for patient med spiseproblematik er ikke en sygehusopgave efter udskrivelsen. Kommunen kan yde ergoterapeutisk træning/behandling efter serviceloven. Se også Ankestyrelsens Principafgørelse 80-12 om behandling - træning - ergoterapi – babysvømning
”Ankestyrelsen fandt, at bestemmelsen om rådgivning, undersøgelse og behandling almindeligvis var til midlertidig eller kortvarig behandling. Det kunne dog ikke udelukkes, at bestemmelsen i konkret tilfælde kunne omfatte længerevarende forløb. Hvis barnet ikke kunne få støtte efter nævnte bestemmelser, skulle kommunen iværksætte en socialfaglig undersøgelse med henblik på, om barnet kunne få støtte til behandling/træning efter bestemmelserne om foranstaltninger til behandling/træning, når det måtte anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov”.

Hvis sygehuset vurderer, at barnet har et genoptræningsbehov, skal sygehuset udarbejde en genoptræningsplan og sende den til kommunen. Sygehuset kan ikke bestemme typen af genoptræning og kan derfor heller ikke henvise til en bestemt ergoterapeut. 

Træningsredskaber - hjælpemidler til træning
Træningsredskaber kan både være behandlingsredskaber og hjælpemidler. Vurderingen sker på baggrund af Afgrænsninscirkulæret

Ved genoptræning på specialiseret niveau:
De produkter, som patienten har behov for under genoptræningen betragtes som træningshjælpemidler. Sygehuset udleverer træningsredskaberne på vegne af kommunen. Afregningen sker som del af den kommunale medfinansiering. 

Ved genoptræning i kommunen:
De produkter, som patienten har behov for under genoptræningen betragtes som træningshjælpemidler. Kommunen udleverer træningsredskaberne. 

For at sikre let overgang mellem sygehus og kommune er det i Region Sjælland aftalt, at ved behov udleverer sygehuset stokke til patienten uden beregning.
Uenighed om genoptræningsplanen
Ved uenighed om genoptræningsplanen se under Rehabilitering
Oprettet
05.10.15
Opdateret
21.10.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk