Søg
 


Sundhedsaftalen
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Kontakt udvalget

Har du spørgsmål til et af afklaringsrådene:
 
-Behandling og pleje
-Genoptræning og rehabilitering
-Hjælpemidler og behandlingsredskaber
-Sundheds IT og digitale arbejdsgange Sundheds IT og digitale arbejdsgange
 
- så send et udfyldt skema og send det til
afklaringsrådene via nedenstående mail.
Afklaringsrådene
Det nære sundhedsvæsen
Enhed Kvalitetsudvikling og sammenhæng
Team tværsektorielt samarbejde
Alleen 15
4180 Sorø

 

Liste over udvalgenes svar

 Liste over afklaringsudvalgenes svar.docxListe over afklaringsudvalgenes svar.docx

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk