Søg
 

Senge og -udstyr

 

Seng og udstyr
Ved sygehusbehandling af patient i eget hjem, uden deltagelse af kommunens hjemmesygepleje, leverer sygehuset de nødvendige hjælpemidler herunder plejeseng til brug for personalets arbejde i hjemmet, se også under APV-redskaber. Produkter, som indgår i behandlingen er behandlingsredskaber, som sygehuset skal udlevere/afholde udgifterne til, indtil tilstanden er stationær. Vurderingen sker på baggrund af ”Afgrænsningscirkulæret
 
Ved sygehusbehandling af patient i eget hjem med deltagelse af
kommunens hjemmesygepleje, leverer kommunen de nødvendige hjælpemidler herunder plejeseng til brug for personalets arbejde i hjemmet. Det er muligt for en kommune i ganske særlige tilfælde, at indgå aftale med sygehuset om lån af plejeseng, hvis kommunen er i akut mangel på senge, se også APV-redskaber.
 
Ved kommunal hjemmesygepleje af patient i eget hjem leverer kommunen de nødvendige hjælpemidler herunder plejeseng til brug for personalets arbejde i hjemmet, se også APV-redskaber.
Oprettet
05.10.15
Opdateret
21.10.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk