Søg
 

Sårbehandling

 

Patient behandler selv sår instrueret af sygehus
Forbindsstoffer
1) Behandles patienten med specielle forbindsmaterialer (faglig begrundet/ordination) i perioderne mellem ambulatoriebesøgene, så er det sygehusets ansvar, at patienten får udleveret de rette plejehjælpemidler (de specielle forbindsmaterialer). Dette sker som led i fortsat behandling og for ikke at forringe iværksat behandling, indtil tilstanden er stationær jf Afgrænsningscirkulæret.
 
Når tilstanden er stationær, afholder patienten udgifter til plejehjælpemidler. Dette gælder også, selvom patienten fortsat følges i ambulatoriet for andre forhold.
 
2) Behandles patienten med standard forbindsmaterialer i perioderne mellem ambulatoriebesøgene, så afholder patienten selv udgifter.
 
Cremer og salver
Udgifter til medicin herunder salver og cremer i forbindelse med behandlingen afholdes af patienten.
 
Tilskud
Patienten har har mulighed for at søge kommunen om tilskud til dækning af merudgifter til medicin og forbindsstoffer. Afgørelsen beror på en konkret vurdering af sagen i kommunen jf Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom og Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.
Oprettet
05.10.15
Opdateret
15.09.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk