Søg
 

Kugledyner mv.

 

Kugledyner - Ambulant patient, barn
Kugledyne kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. Det er regionens/ psykiatriens ansvar at afprøve kugledynen som behandlingsredskab, og vurdere effekten. Hvis afprøvningen viser positiv effekt, og psykiatrien vurderer tilstanden som stationær, så overgår betalings- og leveringsansvaret til kommunen (Serviceloven § 112).
Afklaringsudvalgets afgørelse er baseret på Afgrænsningscirkulæret Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet og Ankestyrelsens principafgørelse om kugledyne 94-15. Her lagde styrelsen vægt på, at ADHD hos børn kan betragtes som en lidelse af længerevarende karakter, og at en kugledyne i det daglige kunne afhjælpe følgerne af den betydeligt nedsatte funktionsevne.
Kugledyner - Ambulant patient, voksen
Kugledyne kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. ​Det er regionens/ psykiatriens ansvar at afprøve kugledynen som behandlingsredskab, og vurdere effekten. Hvis afprøvningen viser positiv effekt, og psykiatrien vurderer tilstanden som stationær, så overgår betalings- og leveringsansvaret til kommunen (Serviceloven § 112).

Afklaringsudvalgets afgørelse er baseret på Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet og Ankestyrelsens principafgørelse om kugledyner 94-15. Her lagde Ankestyrelsen vægt på, at ansøger havde et permanent behov for kugledynen til varigt brug i hjemmet, og at tilstanden ikke kunne afhjælpes ved den øvrige behandling (samtaler, fysioterapi eller medicin). Ankestyrelsen lagde vægt på, at kugledynen kunne forbedre nattesøvnen og berolige og dermed dæmpe selvdestruktiv adfærd. Desuden lagde man vægt på, at den mere stabile nattesøvn medførte, at kugledynen kunne fremme ansøgerens mulighed for at klare sig i eget hjem og lette den daglige tilværelse. Ankestyrelsen fandt i det konkrete tilfælde, at ansøgeren var berettiget til en kugledyne som hjælpemiddel efter Lov om social service §112.
Kugledyner - Patient hos speciallæge
Kugledyne kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. Henvist af psykiatrien: Privatpraktiserende speciallæge varetager regionens forpligtelser mht udlevering af behandlingsredskaber. Hvis psykiateren vurderer, der er positiv effekt af produktet, og at tilstanden er stationær, så overgår betalings- og leveringsansvaret til kommunen (Serviceloven § 112) eller borgeren selv, som kan købe eller leje kugledyner.
 
Speciallægers adgang til at ordinere hjælpemidler er begrænset af gældende overenskomst.
Oprettet
05.10.15
Opdateret
15.09.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk