Søg
 

Ganghjælpemidler

 

Stokke
For at sikre overgangen mellem sygehus og kommune er det aftalt, at ved behov udleverer sygehuset stokke til patienten uden beregning.
 
Hvis en patient skal genoptrænes i kommunalt regi, så er de produkter, som patienten har behov i forbindelse med genoptræningen træningshjælpemidler, som kommunen skal udlevere/afholde udgifterne til efter bestemmelserne i ”Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet”.
Talerstol
Jf. Afgrænsningscirkulæret skal kommunen levere en talerstol eller tilsvarende træningshjælpemiddel på sygehusets anbefaling i forbindelse med udskrivning af borger med genoptræningsplan. 

I Cirkulæret hedder det: "I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, skal kommunen afholde udgifterne hertil og herunder udgifterne til de hjælpemidler, der ordineres patienten som led i genoptræningen. Det er ligeledes kommunens opgave at tilvejebringe hjælpemidlerne”.
 
Oprettet
05.10.15
Opdateret
04.09.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk