Søg
 

APV-redskaber

 

APV-redskaber
​Er der brug for hjælpemidler, der skal sikre medarbejderens sikkerhed og sundhed, skal de bevilges som APV-hjælpemidler efter Arbejdsmiljøloven. Arbejdsgiveren skal levere og betale for hjælpemidler som fx forflytningshjælpemidler, plejeseng og lignende.
Stå-lift
En stå-lift er et APV-hjælpemiddel beregnet til personalet under arbejdet i borgerens hjem. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige i følge Arbejdsmiljøloven.
 
Kommunen ikke involveret:
Ved sygehusbehandling af patient i eget hjem uden deltagelse af kommunens hjemmesygepleje, skal sygehuset levere hjælpemidler til brug for personalets arbejde i hjemmet.
 
Kommunen involveret:
Ved sygehusbehandling af patient i eget hjem med deltagelse af kommunens hjemmesygepleje, skal kommunen levere hjælpemidler til brug for personalets arbejde i hjemmet.
 
Ved kommunal hjemmesygepleje i borgerens hjem skal kommunen levere hjælpemidler til brug for personalets arbejde i hjemmet.
Thomas-splint
Thomas-splint er et stativ, der bruges til aflastning af ben efter brud eller ledsygdom samt til protesetræning. Det kan både være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. En Thomas-splint kan også fungere som forflytningsredskab (APV-hjælpemiddel), se også under Stå-lift.
 
Sygehuset:
Ved sygehusbehandling i hjemmet, tilstanden ikke stationær og tilstanden bliver kontrolleret skal sygehuset udlevere Thomas-splint som behandlingsredskab, når der er behov for det som led i behandling af patienten, se Afgrænsningscirkulæret.
 
Sygehuset kan vælge at sørge for Thomas-splint som APV-hjælpemiddel, hvis sygehusets personale skal anvende den i patientens hjem, se Arbejdsmiljøloven.
 
Kommunen:
Ved varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan kommunen bevilge thomas-splint som hjælpemiddel efter Servicelovens § 112 når den i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv. når den i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
 
Kommunen kan også bevilge Thomas-splint som APV-hjælpemiddel, hvis kommunens personale skal anvende det, se Arbejdsmiljøloven.
 
Oprettet
05.10.15
Opdateret
02.09.20
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk