Søg
 

Spørgsmål og svar

Find svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med udredning (undersøgelse) og behandling på sygehuset.

Hvad er forskellen på udredning og behandling?

Hvis du bliver henvist til et undersøgelsesforløb for at få en afklaring på din sygdomssituation, kalder vi det en udredning.

Når din sygdom er afklaret, vil du i samråd med lægerne på sygehuset blive tilbudt behandling for din sygdom. I de tilfælde, hvor din sygdomssituation allerede er afklaret hos din praktiserende læge eller hos en speciallæge, vil du ved henvisning til sygehuset blive indstillet direkte til behandling.


Jeg er i gang med et udredningsforløb hos min egen læge eller en speciallæge. Gælder der særlige regler for ventetid på undersøgelser?

Når din egen læge eller en speciallæge har henvist dig til en undersøgelse på sygehuset (for eksempel en røntgenundersøgelse eller scanning), skal du tilbydes denne undersøgelse inden for 30 dage.

Hvis sygehuset ikke har kapacitet til at udføre din undersøgelse inden for den tidsfrist, kan sygehuset i stedet tilbyde dig undersøgelsen på et andet sygehus i Region Sjælland eller på et privat samarbejdssygehus.


Jeg er henvist til et udredningsforløb på sygehuset. Hvor længe skal jeg højst vente?

Når du er henvist til et udredningsforløb på sygehuset, har du efter loven ret til at få en hurtig afklaring på din sygdomssituation.

Det betyder, at den afdeling, du er henvist til, skal sikre, at du inden for 30 dage gennemgår et udredningsforløb, der kan medvirke til at afklare din situation.

Der kan være sygdomstilfælde, hvor en udredning af lægelige grunde ikke kan gøres færdig inden for de 30 dage. I så fald giver sygehuset dig en skriftlig plan, der som minimum indeholder oplysninger om den næste undersøgelse i dit forløb.


Jeg er blevet henvist til udredning hos Jer, men I har sendt min henvisning videre til et andet sygehus. Kan jeg sige nej til det tilbud?

Hvis sygehuset ikke har kapacitet til at sikre dig udredning inden for 30 dage, kan det være nødvendigt at henvise dig til et andet sygehus. Det sker for at imødekomme din ret til hurtig udredning.

Du kan sige 'nej tak' til tilbuddet og i stedet vælge at gennemføre dit udredningsforløb på det sygehus, du i første omgang er blevet henvist til. Det medfører samtidig, at du accepterer, at ventetiden til undersøgelse, udredning og behandling kan blive længere end den tidsfrist, der er fastsat i lovgivningen.


Hvis Region Sjælland eller et af de private sygehuse, som regionen har samarbejdsaftale med, ikke kan tilbyde mig en tid til udredning inden for 30 dage, hvilke muligheder har jeg så?

Hvis Region Sjællands egne sygehuse eller et af de sygehuse, som regionen har samarbejdsaftale med, ikke kan udrede dig inden for 30 dage, kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at henvise dig til et af de privatsygehuse, som Danske Regioner (regionerne i fællesskab) har indgået aftale med.

www.m​itsygehusvalg.dk kan du finde en oversigt over de private sygehuse, der har indgået aftale med Danske Regioner. Af oversigten fremgår også, hvilke undersøgelser og/eller behandlinger, de tilbyder. Sygehuset vil være behjælpeligt med at finde et tilbud til dig.

Dine muligheder for selv at vælge et privat aftalesygehus vil dog i et vist omfang være begrænset ud fra hensynet til transportafstand.


Når jeg er udredt for min sygdomssituation hos min egen læge, hos en speciallæge eller på et sygehus, hvor længe skal jeg så vente på en aftalt behandling?

Du skal tilbydes behandling inden for 30 dage. Hvis ventetiden ikke kan overholdes på sygehusene i din bopælsregion, kan du benytte et af regionens private samarbejdssygehuse.

I de tilfælde, hvor regionens egne sygehuse og de private samarbejdssygehuse ikke kan tilbyde dig behandling inden for 30 dage, har du mulighed for at vælge et privat aftalesygehus, der har indgået aftale med Danske Regioner.

www.mit​sygehusvalg.dk​ kan du finde en behandlingsoversigt og en oversigt over de private aftalesygehuse, du kan benytte.

For mulige kræft- og visse hjertekarsygdomme gælder der særlige regler, der sikrer hurtigere behandling.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil have lov til frit at kunne vælge, hvor jeg skal undersøges og eventuelt behandles?

Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse i Danmark. Det betyder, at du når som helst i dit udrednings- eller behandlingsforløb kan vælge at benytte et andet offentligt sygehus i Danmark.

En sygehusafdeling kan dog på grund af utilstrækkelig kapacitet lukke midlertidigt for modtagelse af patienter fra andre regioner, så længe deres ventetid er længere end ventetiden på tilsvarende afdelinger.

Hvis du overvejer at vælge et andet offentligt sygehus, beder vi dig derfor undersøge sygehusets aktuelle ventetid på det pågældende område, og om sygehuset kan tilbyde dig den undersøgelse eller det udredningsforløb, som din læge har henvist dig til.

www.mitsygehusvalg.dk  kan du finde de enkelte sygehuses ventetider til en lang række undersøgelser.


Hvis jeg vælger at benytte det frie sygehusvalg – det vil sige at blive henvist til et sygehus i en anden region end den, hvor jeg bor, har jeg så fortsat samme rettigheder til hurtig udredning inden for 30 dage og behandling inden for 30 dage?

Hvis du vælger et sygehus i en anden region end den region, hvor du bor, og dette sygehus ikke kan undersøge/udrede dig inden for 30 dage eller behandle dig inden for 30 dage, kan du ikke direkte blive henvist videre til et privatsygehus.

Du skal i stedet for aftale at blive henvist tilbage til et sygehus i din bopælsregion, som så vil tilstræbe, at du bliver udredt inden for 30 dage, eller at du som minimum får en plan for dit udredningsforløb enten på et sygehus i Region Sjælland eller på et privat samarbejdssygehus.

Ved behandling vil beregning af din ventetid begynde forfra, når du ønsker at blive henvist tilbage til et behandlingstilbud i din bopælsregion.


Hvordan beregnes fristen på udredning og hvordan beregnes ventetiden til behandling?

Fristen for, hvornår du skal være udredt, regnes fra den dato sygehuset har modtaget din henvisning til den dato, hvor dit udredningsforløb er gennemført.

Det gælder også i de tilfælde, hvor dit udredningsforløb involverer flere forskellige afdelinger eller sygehuse. Fristen beregnes fortsat fra den dato sygehuset modtog din henvisning til den dato din udredning kan afsluttes.

30 dage omfatter også weekenddage og helligdage.

Ventetid til behandling regnes fra det tidspunkt, hvor din sygdomssituation er afklaret, og tilbud om behandling er besluttet, til det tidspunkt, hvor du tilbydes behandling. Det kan være efter et gennemført udredningsforløb hos din egen læge/speciallæge eller efter du har gennemført et udredningsforløb på et sygehus.


Har jeg mulighed for at få transport til sygehusbehandling eller få dækket mine udgifter til befordring?

Reglerne for transport til sygehus eller dækning af befordringsudgifter er fastsat i lovgivningen ud fra princippet: "Kan du selv, så skal du selv".

Hvis du opfylder de generelle betingelser for transport eller dækning af dine befordringsudgifter, kan du få transport eller få dækket dine befordringsudgifter ved behandling på sygehuse i Region Sjælland eller på de sygehuse, som Region Sjælland har indgået en samarbejdssamtale med.

Når du vælger at benytte det frie sygehusvalg eller det udvidede frie sygehusvalg (privat aftalesygehus), vil du kun få dækket dine befordringsudgifter svarende til det sygehus i Region Sjælland, hvor du oprindeligt var henvist til. Det forudsætter imidlertid, at du er berettiget til at få dækket dine befordringsudgifter. Retten til transport bortfalder, når du selv vælger et sygehus (frit og udvidet frit sygehusvalg).

Læs mere om transport til og fra sygehuset


Har du flere spørgsmål?

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til Patientvejledningen på
 Patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.04.14
Opdateret
09.08.22
Link til denne side:
Andre sider under Ret til udredning og behandling
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

 

 Mere om udredning og behandling

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk