Søg
 

Genoptage sag om tilbagebetaling

Du kan rette henvendelse til din region og bede regionen om at genoptage din sag om tilbagebetaling, hvis du som patient har tilbagebetalt eller er i gang med at tilbagebetale en tidligere udbetalt patienterstatning.

På baggrund af de to Højesteretsdomme vil regionen vurdere, om betingelserne i din konkrete sag er opfyldt for, at du kan få tilbagebetaling.

Du skal være opmærksom på, at dit eventuelle krav mod regionen om tilbagebetaling, muligvis kan være forældet. Spørgsmålet om forældelsesfristen vil blive afklaret i Kammeradvokatens undersøgelse. Hvis du ønsker din tilbagebetalingssag genoptaget, er du velkommen til at kontakte regionen på e-mail:

Region Sjælland: kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk.

Læs mere om tilbagebetaling hos Danske Regioner.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.01.18
Opdateret
12.12.19
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk