Søg
 

Informeret samtykke

Din medinddragelse i beslutninger om dit behandlingsforløb kaldes informeret samtykke.

Din medinddragelse i beslutninger om din udredning og behandling på sygehuset kaldes informeret samtykke og er beskrevet i​ ​Sundhedslovens kapitel 5 §15

Se videoen om informeret samtykke

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179346">

 


Informeret samtykke betyder blandt andet:

  • Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, med mindre patienten varigt mangler evnen til at give informeret samtykke til behandling. I sådanne situationer kan de nærmeste pårørende eller patientens værge give informeret samtykke til behandling.
  • Ved informeret samtykke forstås et samtykke givet på grundlag af fyldestgørende information vedrørende relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder, og om der er andre lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder samt konsekvenser ved at undlade behandling.
  • Som patient har du ret til at få information om din helbredstilstand, om behandlingsmuligheder, herunder om risici, komplikationer og bivirkninger.
  • Du kan som patient frabede dig information.
  • Der skal altid gives en mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men må ikke stå alene.
  • Patienter, som er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal dog altid informeres og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.01.12
Opdateret
09.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-13 og Fredag kl. 9.30-13.

Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.
 

 Mere information og samtykke:

 

Patientvejledningen

Patientvejledningen

Uvildig rådgivning og vejledning til patienter og pårørende.