Søg
 

Informeret samtykke

Din medinddragelse i beslutninger om dit behandlingsforløb kaldes informeret samtykke.

Din medinddragelse i beslutninger om din udredning og behandling på sygehuset kaldes informeret samtykke og er beskrevet i​ ​Sundhedslovens kapitel 5 §15

Se videoen om informeret samtykke

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179346">

 


Informeret samtykke betyder blandt andet:

  • Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, med mindre patienten varigt mangler evnen til at give informeret samtykke til behandling. I sådanne situationer kan de nærmeste pårørende eller patientens værge give informeret samtykke til behandling.
  • Ved informeret samtykke forstås et samtykke givet på grundlag af fyldestgørende information vedrørende relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder, og om der er andre lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder samt konsekvenser ved at undlade behandling.
  • Som patient har du ret til at få information om din helbredstilstand, om behandlingsmuligheder, herunder om risici, komplikationer og bivirkninger.
  • Du kan som patient frabede dig information.
  • Der skal altid gives en mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men må ikke stå alene.
  • En patient, der er fyldt 15 år, skal selv give informeret samtykke til behandling, uanset hvilken behandling, der skal tages stilling til. Forældremyndighedens indehaver skal som alt overvejende hovedregel have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.01.12
Opdateret
13.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

 

 Mere information og samtykke:

 

Har du brug for vejledning?

Patientvejledningen

Få uvildig rådgivning og vejledning hos Patientvejledningen.