Søg
 

Generelt om behandling i udlandet

Læs mere om behandling i udlandet, dine rettigheder i forhold til EU-reglerne, patientmobilitet-direktivet og planlagt behandling i andet EU/EØS-land.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=07fc9a466da91d4ec59a9174a1b7a5d8&source=embed&photo%5fid=12179348">

Behandling i et EU/EØS-land

Læs mere om dine muligheder for at få dækket udgifter til behandling i andre EU/EØS-lande og Schweiz.

Ved akut sygdom i et EU/EØS-land eller Schweiz

Hvis du under rejse eller ophold i andet EU/EØS-land bliver akut syg eller kommer til skade, og du ikke kan benytte det blå EU-sygesikringsbevis, kan du søge om tilskud ved hjemkomst til Danmark.

Planlagt behandling i andet EU/EØS-land - S2

Hvis du er henvist til en sygehusbehandling her i landet, har du mulighed for at få dækket dine udgifter til behandling på et offentligt sygehus i et andet EU-/EØS land end Danmark.

Sygehusbehandling i udlandet efter sundhedsloven

Der gælder særlige regler ud over EU/EØS-reglerne for henvisning til vederlagsfri sygehusbehandling i udlandet. Læs mere her.

Behandling uden for et EU/EØS-land

Husk rejsesygeforsikring inklusiv hjemtransport ved rejser uden for EU/EØS-området.

Hjemtransport i forbindelse med behandling i udlandet generelt

Husk hjemtransport-forsikring ved rejser og ophold uden for Danmark.

Tilskud til lægemidler købt i EU/EØS-land

Du kan søge tilskud til lægeordineret og receptpligtig medicin købt i et andet EU/EØS-land efter 1. januar 2014 efter de almindelige tilskudsregler til medicin.

Feriedialyse

Regionsrådet har vedtaget følgende retningslinjer for adgang til dækning af udgifter eller refusion af udgifter til feriedialyse pr. 20. juni 2014. Hel eller delvis dækning af udgifter til feriedialyse er begrænset til EU - og EØS landene.

Patientmobilitetsdirektivet: Behandling i Danmark

Planlagt sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark mod vederlag efter Patientmobilitetsdirektivet.

EU directive – Patient mobility

Planned treatment at a public hospital in Denmark against a fee.

EU Richtlinie zur Patientenmobilität

Geplante Krankenhausbehandlung an einem öffentlichen Krankenhaus in Dänemark, gegen Bezahlung.

Tilskud til sundhedsbehandling i EU og EØS-lande

Du kan i visse tilfælde få refunderet udgifter til sundheds- og tandbehandling i udlandet.

Oprettet
19.12.13
Opdateret
09.08.22
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk