Søg
 

Ved akut sygdom i et EU/EØS-land eller Schweiz

Hvis du under rejse eller ophold i andet EU/EØS-land bliver akut syg eller kommer til skade, og du ikke kan benytte det blå EU-sygesikringsbevis, kan du søge om tilskud ved hjemkomst til Danmark.

Selvom du medbringer et gyldigt blåt EU-sygesikringskort, kan du ikke alt​id være sikker på, at det udenlandske behandlingssted vil acceptere det blå sygesikringskort som betalingsmiddel.

Behandling i andet EU-/EØS land efter reglerne omfattet af det blå sygesikringskort, sker på samme vilkår som for det pågældende EU-EØS lands egne borgere. Det vil sige, du kan risikere selv at skulle afholde dele af behandlingsudgifterne, mens resten afholdes over det blå sygesikringskort. En eventuel egenbetaling kan du ikke søge om tilskud til ved hjemkomst til Danmark. 

Har du ikke medbragt det blå EU-sygesikringsbevis, eller anmodes du fra behandlingsstedet om selv at afholde udgifterne til behandling, kan du ved hjemkomst til Danmark søge om tilskud til behandlingen.

Vær opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker udgifter i forbindelse med eventuel hjemtransport, ligesom du også bør overveje en supplerende rejsesygeforsikring, hvis dit ophold indebærer udøvelse af ekstrem sport med videre. 

Refusion af behandlingsudgifter efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort: 

På følgende link kan du læse om reglerne for refusion efter EU-reglerne og det blå EU-sygesikringskort samt finde ansøgningsskema og vejledning til brug for refusion af dine behandlingsudgifter:


Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være langvarig, da din ansøgning skal tilbage til den medlemsstat, hvor du modtog behandlingen. 

Når du sender ansøgningsskema til Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du sætte kryds i felt nr. 5, såfremt du ønsker at få din ansøgning behandlet både efter EU-reglerne og tilskuddet efter de danske regler. Dette indebærer, at du vil få udbetalt det tilskud, der er mest gunstigt for dig, forudsat at du opfylder betingelserne for refusion eller tilskud.

Tilskud ved køb af lægemidler behandles særskilt. Der henvises til: Lægemiddelstyrelsen: Medicin købt i andet EU- eller EØS-land​

Refusion af behandlingsudgifter efter de danske regler 

Har du selv afholdt dine behandlingsudgifter i forbindelse med akut opstået sygdom under ophold eller rejse i andet EU-/EØS land på et offentligt eller privat behandlingssted, kan du søge om tilskud til dine behandlingsudgifter i din bopælsregion. 

Der gives tilskud til dine behandlingsudgifter i andet EU-EØS land svarende til det beløb, som samme eller lignende behandling ville koste i Danmark. 

Du kan dog aldrig få et større tilskud eller refusion end dine faktiske udgifter. 

Du kan læse mere om reglerne på følgende link: 


Du kan også kontakte Patientvejledningen i Region Sjælland for råd og vejledning. 

Ved ansøgning om tilskud til behandling i et EU-/EØS land efter de danske regler, skal følgende ansøgningsskema og vejledning benyttes: 

Fuldmagt (pdf)


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.08.16
Opdateret
09.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk