Søg
 

Feriedialyse

Regionsrådet har vedtaget følgende retningslinjer for adgang til dækning af udgifter eller refusion af udgifter til feriedialyse pr. 20. juni 2014. Hel eller delvis dækning af udgifter til feriedialyse er begrænset til EU - og EØS landene.

Feriedialyse i Danmark uden for bopælsregionen:

Feriedialyse følger af reglerne om det frie sygehusvalg, der betyder, at adgang til dialyse er vederlagsfrit, mens udgifter til befordring, ophold og eventuel ledsager er til udgift for patienten selv.

Det påhviler endvidere patienten selv, at sikre sig plads på en dialyseafdeling i forbindelse med feriedialyse. Det vil sige patienten skal sørge for at aftale tid og sted for adgang til feriedialyse.

Region Sjælland bevilger endvidere op til 6 ugers feriedialyse på Nyreforeningens dialysecentre i Danmark.

Feriedialyse uden for Danmark:

Feriedialyse efter Det blå Sygesikringsbevis (EU-forordning 883/2004)

Dialyse inden for rammerne af Det blå Sygesikringskort (EU-Forordning 883/2004) betyder, at patienter kan modtage dialysebehandling på et offentligt sygehus i andet EU-/EØS land og på de vilkår, der gælder for behandlerstatens borgere. Det vil sige, at hvis der er en egenbetaling i forbindelse med sygehusbehandling, så vil en dansk registreret dialysepatient også selv skulle afholde den udgift.

Der er ikke hjemmel til at få refunderet en eventuel egenbetaling efter EU-forordningen.

Det påhviler endvidere dialysepatienten selv, at aftale tid og sted for feriedialyse samt sikre de nødvendige helbredsoplysninger tilvejebringes for det udenlandske sygehus.

Feriedialyse efter EU-Direktivet:

Med implementering af EU-Direktivet i den danske lovgivning, er der mulighed for at søge refusion for sine dialyseudgifter i forbindelse med midlertidigt ophold i andet EU-/EØS land.

I de tilfælde hvor dialysebehandling ikke kan tilbydes på et offentligt sygehus eller hvor et behandlingssted ikke vil acceptere afregning via Det blå Sygesikringskort, er der nu mulighed for patienten at søge sin bopælsregion om refusion for sine udlæg til dialysebehandling.

Refusionen beregnes ud fra DRG værdierne og der refunderes svarende til hvad samme eller lignende behandling afregnes til her i landet. Dog kan refusionen aldrig overstige de faktiske udgifter.

Feriedialyse på et krydstogtsskib:

For et krydstogtskib, der sejler under EU-/EØS flag, vil adgang til dialysebehandling  kunne tilbydes enten inden for rammerne af Det blå Sygesikringsbevis eller inden for EU-Direktivet.

For et krydstogtskib, der sejler under 3.lands flag vil adgang til dialysebehandling kun kunne tilbydes forudsat patienten går fra borde i et EU-/EØS land. I den situation vil dialysebehandling kunne tilbydes inden for rammerne af Det blå Sygesikringsbevis eller inden for EU-Direktivet.

For et krydstogtskib, der sejler under 3. lands flag, og dialysebehandling tilbydes på krydstogtskibet, så vil EU-reglerne ikke kunne finde anvendelse. Det vil sige dialysebehandling er til udgift for patienten selv og der er ikke mulighed for at søge refusion efterfølgende i bopælsregionen.

Feriedialyse i 3. land - lande uden for EU-EØS området:

Region Sjælland refunderer ikke udgifter til feriedialyse i lande uden for EU-/EØS landene. Denne beslutning følger af det fælles serviceniveau regionerne har anlagt for feriedialyse.

Klage og erstatning ved dialysebehandling i henhold til EU-reglerne:

Behandling efter EU-reglerne - det vil sige Det blå Sygesikringskort og i henhold til EU-Direktivet er ikke omfattet af de danske regler for klage og erstatning. Klage og erstatning følger af behandlerstatens regler.

Befordring og befordringsudgifter:

Udgifter til befordring og ophold i forbindelse med feriedialyse afholdes af patienten selv.

Ansøgning om refusion af udgifter til dialysebehandling i andet EU-/EØS land:

Følgende oplysninger til indsendes til: Koncern Økonomi i Regionshuset på mail: oekonomi@regionsjaelland.dk mærket ”feriedialyse”.

Telefonnummer: 57 87 51 20 eller 57 87 51 29

Ved ansøgning om refusion indsendes følgende:

  • Kopi af sygehusjournal, der dokumenterer at patienten er dialysepatient
  • Beskrivelse af det udenlandske behandlingssted
  • Dato og tidsrum for dialysebehandlinger
  • Kopi af ansøgerens Blå sygesikringskort eller særligt sundhedskort
  • Kontaktoplysninger som mailadresse, telefonnummer og postadresse
  • Specificeret og kvitteret regning samt oplysninger om Nemkonto eller lignende

For yderligere oplysninger eller vejledning om dialysebehandling efter fritvalgsreglerne eller EU-reglerne:

Du kan altid kontakte Region Sjællands Patientvejledning for en uvildig rådgivning og vejledning på mailadresse: patientvejledningen@regionsjaelland.dk
eller på telefon 70 15 50 01 mellem 09:00 – 13:00 mandag til torsdag. Fredag mellem 09:30 – 13:00.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.06.14
Opdateret
09.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Telefontid
Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00
Tlf. 70 15 50 01
patientvejledningen@regionsjaelland.dk​

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk