Søg
 

Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger

Regler for sundhedspersonalets tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger.

Regler om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger er beskrevet i ​Sundhedslovens kapitel 9​

Tavshedspligt

Alle sundhedspersoner, fx læger og sygeplejersker, har tavshedspligt.

Det betyder, at informationer om helbredsforhold, private forhold og andre fortrolige oplysninger, man som sundhedsperson erfarer i forbindelse med udøvelse af sit sundhedsfaglige virke, ikke må videregives uden patientens samtykke.

Se videoen om sundhedspersonalets tavshedspligt omkring dig og din situation

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179344">


 
Videregivelse uden samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling af patienter kan ske uden patientens samtykke:

 

  • Når det er nødvendigt af hensyn til det aktuelle behandlingsforløb, og når oplysningerne videregives under hensyntagen til patientens interesse og behov.
  • Når videregivelsen omfatter udskrivningsbrev fra et offentligt eller privat sygehus til patientens praktiserende læge.
  • Når videregivelsen er nødvendig for åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten.
  • Når videregivelse sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der virker som stedfortræder for denne og til andre lovmæssigt udvalgte sundhedspersoner under hensyntagen til patientens interesser og behov

 

Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende til afdøde patienter

En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til nærmeste pårørende, hvis det ikke antages at stride mod afdødes ønsker eller hensynet til den afdøde.

Videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål

Oplysninger til brug for forskningsprojekter, statistik eller planlægning kan videregives uden samtykke, hvis der er givet tilladelse fra Videnskabsetisk komité eller fra Sundhedsstyrelsen.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.01.12
Opdateret
03.05.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

 

 Mere information og samtykke

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk