Søg
 

Aktindsigt i din patientjournal

Alle, der er fyldt 15 år, har som udgangspunkt ret til fuld aktindsigt i deres egen journal. Læs her, hvordan du gør.

Adgang til din journal på sundhed.dk

Hvis du er over 15 år og har en NemID eller digital signatur, kan du se din sygehusjournal på sundhed.dk.

Gå til www.sundhed.dk

Du kan se journaloplysninger indtastet efter 1. december 2009. Oplysninger er tilgængelige straks, at de er indtastet. Læs mere om e-journalen her​

Aktindsigt i din journal på sygehuset

Alle, der er fyldt 15 år, har som udgangspunkt ret til fuld aktindsigt i deres egen journal.

Hvis du vil se din patientjournal på sygehuset, skal du henvende dig direkte til den afdeling på det sygehus, hvor du er blevet behandlet.

En patient, der er blevet undersøgt eller behandlet på et af regionens sygehuse/ behandlingssteder, har krav på at se sin journal, samt efter anmodning at få udleveret en kopi. 

Hvis et journalnotat er oprettet før 1. januar 2010, kan retten til aktindsigt dog begrænses i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til pågældende selv eller andre private interesser. 

Anmodningen kan fremsættes mundtligt eller skriftligt. Såfremt du ønsker at anmode skriftligt, anbefaler vi, at du kontakter afdelingen via hjemmesiden, hvor du kan benytte sikker mail til personfølsomme oplysninger.

Anmodninger om aktindsigt skal besvares indenfor 7 arbejdsdage (dvs. hverdage). Er anmodningen ikke imødekommet indenfor 7 arbejdsdage, skal sygehuset/ sundhedspersonen underrette patienten om årsagen hertil, herunder hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. 

Aktindsigt i journal på andres vegne

Hvis du søger adgang til en patientjournal på andres vegne, for eksempel for en pårørende, skal du have en skriftlig fuldmagt. 

Aktindsigt i din journal hos praktiserende læge/speciallæge

Hvis det drejer sig om aktindsigt i din journal hos din praktiserende læge/speciallæge, skal du henvende dig direkte til denne.

Videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende afdøde patienter 

Efter anmodning kan nærmeste pårørende til afdøde få udleveret oplysninger om afdødes sygdomsforløb (op til dødens indtræden), dødsårsag og dødsmåde. Oplysningerne må kun udleveres til nærmeste pårørende, hvis det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. 

Du skal henvende dig enten skriftligt eller telefonisk til afdødes praktiserende læge eller den afdeling, hvor din pårørende afgik ved døden.

Gebyr og betaling

Det er gratis at få aktindsigt i din patientjournal første gang, du beder om det. Der kan opkræves et rimeligt gebyr ved udlevering af yderligere kopier eller afskrifter. 

Sundhedsloven

Reglerne om adgang til patientjournalerne findes i ​Sundhedslovens kapitel 8 og 9.

www.minsundhedsplatform.dk​

Aktindsigt i Region Sjællands administrative sagsbehandling

Hvis du søger aktindsigt i dokumenter og oplysninger, der indgår i regionens administrative sagsbehandling, kan du læse mere her​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.01.12
Opdateret
10.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

 

 Mere om information og samtykke:

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk