Søg
 

Årsrapporter og publikationer

Her finder du årsrapporter og publikationer, som er udgivet af Data og udviklingsstøtte.

 

Nyttiggørelse af forskning i Region Sjælland

Data og udviklingsstøtte har gennem en undersøgelse og samarbejde med Roskilde Universitet ønsket at forstå og forbedre forskningsindsatsen i Region Sjælland, som det er beskrevet i Regionsrådets strategi 2018-2021: Region Sjælland på forkant og i Politik for sundhedsforskning 2019-2022: Forskning på forkant. Til dette formål præsenterer denne rapport den internationale diskussion af translationel forskning og kæder den sammen med hovedindsigterne fra en kvalitativ undersøgelse af delestillinger i regionen.
Rapporten tænkes således som et oplæg til det videre arbejde med implementering af forskningspolitik og strategisk forskningsledelse i regionen.

 Læs rapporten her

 Årsrapport for forskning

Data og udviklingsstøtte udgiver hvert år en årsrapport med et udpluk af årets gode historier fra forskningens verden og med en oversigt over årets publikationer.
  
Region Sjællands årsrapporter for forskning
   
 Seneste:  
  Tidligere:
 
Husk affiliation til Region Sjælland på publikationer
I forbindelse med publikationslisten i årsrapporten har vi erfaret, at der var mange publikationer, hvorpå der ikke var affiliation til Region Sjælland (afdeling og sygehus) til trods for den pågældende forsker faktisk var ansat i regionen.

Denne manglende affiliation har betydet, at publikationen ikke kunne medtages. Derfor opfordrer vi alle forskere til at huske affiliation til Region Sjælland, når der udarbejdes en publikation, og når affiliation til regionen er relevant.
   
OBS! Det er tilladt at have dobbelt affiliation på en publikation, hvis man er tilknyttet to ansættelsessteder.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.03.13
Opdateret
11.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

forside.PNG

Nyttiggørelse af forskning

Nytttiggorelse 2019 RSj .PNG

 



 

 

 Bogudgivelser

 
Forsknings- og udviklingskultur - Fra projekt til publikation
er anden bog i en serie om arbejdet med forsknings- og udviklingskultur i Region Sjælland. Er udgivet d. 22. april 2015.
 
Hent bogen
 
 

Første bog i serien er:   
Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis
som udkom d. 14. marts 2014  og blev lanceret ved et symposium på Køge Sygehus.  
 
Hent bogen

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.