Søg
 

Medlemmer

RVK Sjælland har 11 medlemmer. Seks lægpersoner er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland, mens fem forskningsaktive medlemmer er udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Københavns Universitet.

Lægpersoner udpeget af Regionsrådet 

 • Kirsten Devantier (næstformand)
 • Egon Bo
 • Ann-Christina Højgaard
 • René Vejby Kierch
 • Kenneth Nielsen
 • Hanne Holse Christensen

Forskningsaktive medlemmer udpeget af Regionsrådet

 • Ole Birger Vesterager Pedersen, ph.d., dr.med., klinisk forskningslektor, overlæge (formand)
 • Gitte Rinds Andersen, ph.d., Molekylærbiologi
 • Mickey Kongerslev, psykolog og professor
 • ​Erik Simonsen, ph.d., dr.h.c., professor, forskningschef 
 • Henning Bay Nielsen, adj. professor, dr.med., speciallæge
 • Morten Dahl, professor, overlæge, dr.med., ph.d. (suppleant)
 • Morten Kofod Lindhardt, forskningsansvarlig overlæge (suppleant)

Se Forretningsorden ​

 

Habilitet i komitésystemet

Medlemmer af den regionale videnskabsetiske komité skal hvert år afgive en habilitetserklæring om deres økonomiske og andre interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Af hensyn til transparans og åbenhed omkring komitémedlemmernes habilitet offentliggøres habilitetserklæringerne her på komiteens hjemmeside.

Se det videnskabsetiske komitésystems samlede information omkring habilitet på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

Habilitetserklæringer for komiteens medlemmer:

René Vejby Kierch
​Kenneth Nielsen
Hanne Holse Christensen


Ole Birger Vesterager Pedersen​
Git​te Rinds Andersen
Mickey Kongerslev
Erik Simonsen
Henning Bay Nielsen
Morten Dahl​
Morten Kofod Lindhardt

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.02.12
Opdateret
16.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.