Søg
 

Medlemmer

RVK Sjælland har 11 medlemmer. Seks lægpersoner er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland blandt Regionsrådets medlemmer, mens fem forskningsaktive medlemmer er udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Københavns Universitet.

Udpeget af Regionsrådet

 • Annemarie Knigge (næstformand)
 • Charlotte Petersson
 • Jens Ravn
 • Egon Bo
 • Kirsten Devantier
 • Bodil Sø

Forskningsaktive medlemmer

 • Per Jess, dr.med., speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi (formand).
 • Ellen Holm, klinisk forskningslektor, specialeansvarlig overlæge, Geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus.
 • Ole Birger Vesterager Pedersen, ph.d., dr.med., klinisk forskningslektor, overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus.
 • Henrik Friis, speciallæge i klinisk mikrobiologi.
 • Gitte Andersen, ph.d., Molekylærbiologi, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
 • Morten Dahl, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge (suppleant)
 • Mickey Kongerslev, psykolog, Ph.d., afsnitsleder, Distriktspsykiatrien Roskilde, associeret seniorforsker Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjælland (suppleant)

Se forretningsorden

 

Habilitet i komitésystemet

Medlemmer af den regionale videnskabsetiske komité skal hvert år afgive en habilitetserklæring om deres økonomiske og andre interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Af hensyn til transparans og åbenhed omkring komitémedlemmernes habilitet offentliggøres habilitetserklæringerne her på komiteens hjemmeside.

Se det videnskabsetiske komitésystems samlede information omkring habilitet på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

Habilitetserklæringer for komiteens medlemmer:

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.02.12
Opdateret
17.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.