Søg
 

Indberetning af bivirkninger, alvorlige hændelser og afslutning af forsøg

Alvorlige bivirkninger og alvorlige hændelser opstået under forsøg skal indberettes til den regionale videnskabsetiske komité, som forsøget er godkendt af. Ved forsøgets afslutning skal komitéen orienteres herom.

Tabletter

Bivirkninger og alvorlige hændelser
National Videnskabsetisk Komités hjemmesidefindes information om pligten til indberetning af alvorlige bivirkninger og hændelser. Her findes også skemaerne til indberetning.

Afslutning af forsøg
På National Videnskabsetisk Komités hjemmeside findes information om pligten til indberetning om afslutning af forsøg. Her findes også skema til indberetning.

Fremsendelse af skema om indberetning
For forsøg godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland sendes indberetninger pr. mail til RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.04.12
Opdateret
03.09.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.