Søg
 

Videnskabsetisk Komité

Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland (RVK Sjælland) er en af de regionale videnskabsetiske komiteer.

OVERGANG TIL NY ANMELDELSESDATABASE

​Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland får snart en ny anmeldelsesdatabase sammen med de øvrige regionale videnskabsetiske komiteer, National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Vi har tidligere annonceret et tidspunkt for overgangen fra den gamle til den nye database, men denne er imidlertid udskudt til et endnu ikke fastsat tidspunkt. Udskydelsen skyldes tekniske problemer med idriftsættelsen af den nye anmeldelsesdatabase.

Der vil blive en kortere periode, hvor der ikke længere er adgang til den gamle database og endnu ikke adgang til den nye. I denne periode vil der være lukket for nye anmeldelser. Dato for lukning af den gamle database samt dato for ”go live” på den nye database meldes ud her på vores hjemmesiden snarest muligt. 

Med den nye dataanmeldelsesdatabase får forskere, offentligheden og komitésystemet en anmeldelsesdatabase, der er up to date med nye funktioner, der gerne skulle gøre anmeldelsen af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forsøg smidigere end hidtil. Desuden får offentligheden mulighed for at søge efter offentliggjorte projekter efter bestemte søgekriterier. Vi glæder os til at være klar med den nye anmeldelsesdatabase!

Lægemiddelforsøg anmeldes til VMK fra 31. januar 2022 

Kliniske lægemiddelforsøg skal ikke længere anmeldes til de regionale Videnskabsetiske Komitéer, men skal indsendes via et fælles EU-system. Ansøgninger indsendt fra den 31. januar 2022 vil blive behandlet hos VMK (De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer).

Tillæg til igangværende projekter skal fortsat behandles og godkendes af den regionale komité, der har godkendt hovedprotokollen.

Se mere her: Nationalt Center for Etik​

Anmeldelse a​f forsøg omhandlende klinisk afprøvning af medicinsk udstyr

Ansøgninger om afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål behandles nu af de statslige videnskabsetiske medicinske komiteer. 

Det betyder, at ansøgningerne ikke længere behandles i de regionale komiteer. Projekter skal derfor anmeldes til de Videnskabsetiske Medicinske Komiteer, som sekretariatsbetjenes af det Nationalt Center for Etik. Læs mere på hjemmesiden: dvmk.dk  

Anmeldelse af forsøg

Sundhedsvidenskabelige forsøg, herunder forsøg med menneskeligt biologisk materiale, skal anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité i den region, hvor den projektansvarlige har sin hovedstilling.

Anmeldelse af tillægsprotokoller

Ved væsentlige ændringer af et forsøg skal der anmeldes en såkaldt tillægsprotokol.

Møder i komiteen

Oversigt over komiteens planlagte møder.

Indberetning af bivirkninger, alvorlige hændelser og afslutning af forsøg

Alvorlige bivirkninger og alvorlige hændelser opstået under forsøg skal indberettes til den regionale videnskabsetiske komité, som forsøget er godkendt af. Ved forsøgets afslutning skal komitéen orienteres herom.

Gebyrer for behandling af anmeldelser til komité-systemet

Gebyrer beregnet af Sundhedsministeriet.

Medlemmer

RVK Sjælland har 11 medlemmer. Seks lægpersoner er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland, mens fem forskningsaktive medlemmer er udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til Den Videnskabsetiske Komité i Region Sjælland.

Årsberetninger

Det videnskabsetiske komitésystem udgiver årligt en fælles årsberetning med redegørelse for komitéernes virksomhed.

Nyttige links

Du kan her finde en oversigt over nyttige links.

Find forsøgspersoner via Sundhed.dk

Med ”Bliv forsøgsperson” på sundhed.dk tilbydes et gratis alternativ til dagblade og andre annonceringsmuligheder, når du skal annoncere efter forsøgspersoner.

Oprettet
02.02.12
Opdateret
02.01.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Film om Det Videnskabsetiske Komitesystem

 


På Forskningens Dag 2015 holdt Knud Rasmussen (formand for Den Regionale Videnskabsetiske Komité) et spændende oplæg om, hvordan al sundhedsvidenskabelig forskning på mennesker og menneskeligt væv skal anmeldes til og godkendes af Den Videnskabsetiske Komité.

Se filmen ved at klikke på billedet.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.