Søg
 

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til Den Videnskabsetiske Komité i Region Sjælland.

Kontakt

Sagsbehandlingen i RVK-Sjælland foregår elektronisk, og al post bedes fremsendt pr. mail.

E-mail

 
E-mailadressen er en sikker postkasse.
 

Telefon:

Juridisk konsulent
Tanja Schwartzbach Frederiksen

Tlf. 93 56 60 00

Juridisk konsulent
Frederikke Darling Petersen
Tlf. 93 56 81 87

 

Sekretær
Helle Dyrlund 
Tlf. 24 40 88 88

Sekretær
Ditte Sommer
Tlf. 93 57 02 61

 

​Habilitet i komitésystemet

Ansatte i komiteens sekretariat skal hvert år afgive en habilitetserklæring om deres økonomiske og andre interesser inden for sundhedsviden- skabelig forskning. Af hensyn til transparans og åbenhed omkring sekretariatsmedarbejdernes habilitet offentliggøres habilitets- erklæringerne her på komiteens hjemmeside.
 

Se det videnskabsetiske komitésystems samlede information omkring habilitet på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

Habilitetserklæringer for komitésekretariatets medarbejdere:

Tanja Schwartzbach Frederiksen (pdf)

Frederikke Darling Petersen (pdf)

Helle Dyrlund (pdf)

Ditte Sommer (pdf)

 

 

 

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.05.12
Opdateret
08.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø