Søg
 

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til Den Videnskabsetiske Komité i Region Sjælland.

Kontakt

Sagsbehandlingen i RVK-Sjælland foregår elektronisk, og al post bedes fremsendt pr. mail.

E-mail

 
E-mailadressen er en sikker postkasse.
 

Telefon:

Juridisk konsulent
Tanja Schwartzbach Frederiksen

Tlf. 93 56 60 00

Juridisk konsulent
Frederik Niels Lissau-Larsen
Tlf. 21 25 90 37​
Juridisk konsulent
Frederikke Darling Petersen (Barsel)
Tlf. 93 56 81 87
 

Sekretær
Ditte Sommer
Tlf. 93 57 02 61

Sekretær
Pia Sørensen
Tlf. 24 76 82 91​

Sekretær
Louise Holm Nielsen
Tlf. 24 76 71 99

 

​Habilitet i komitésystemet

Ansatte i komiteens sekretariat skal hvert år afgive en habilitetserklæring om deres økonomiske og andre interesser inden for sundhedsviden- skabelig forskning. Af hensyn til transparans og åbenhed omkring sekretariatsmedarbejdernes habilitet offentliggøres habilitets- erklæringerne her på komiteens hjemmeside.
 

Se det videnskabsetiske komitésystems samlede information omkring habilitet på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

Habilitetserklæringer for komitésekretariatets medarbejdere:

Tanja Schwartzbach Frederiksen (pdf)

Frederikke Darling Petersen (pdf)

Ditte Sommer (pdf)

Louise Holm Nielsen​

Pia Sørensen​

 

 

 

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.05.12
Opdateret
23.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø