Søg
 

Gebyrer for behandling af anmeldelser til komité-systemet

Gebyrer beregnet af Sundhedsministeriet.

Gebyrer

Sundhedsministeriet har beregnet følgende gebyrer (2022-pris- og lønniveau), som er gældende for projekter modtaget i 2022:

  • Nyt forsøg: 5.404 kr.​

  • Tillægsprotokol: 2.027 kr.

Regionen udsender fakturaer for behandling af forsøg og tillægsprotokoller løbende.​

Fakturaen udsendes til den forsøgsansvarlige, med mindre andet er oplyst ved anmeldelsen af forsøget.

Forskere ansat ved regionens sygehuse opkræves ikke.

Hvornår opkræves gebyr?
Der opkræves gebyr for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter som indleveres af andre end regionens egne institutioner, herunder praktiserende læger, private virksomheder, private hospitaler, statsinstitutioner, kommuner mv.

Endvidere opkræves gebyr for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i et samarbejde mellem Region Sjællands institutioner og statsinstitutioner, private hospitaler, praktiserende læger eller virksomheder, hvor projektet er initieret af en af de sidstnævnte (f.eks. hvor virksomheden har udarbejdet protokolmaterialet).

Hvornår opkræves ikke gebyr?
Der opkræves ikke gebyr for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i et samarbejde mellem Region Sjællands institutioner og statsinstitutioner, private hospitaler eller virksomheder, hvor projektet er initieret og styret af Region Sjællands institutioner, og hvor samarbejdspartneren alene yder økonomisk støtte, men i øvrigt er uden indflydelse på projektet.

For behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i en af Region Sjællands institutioner, men opnår støtte fra private og/eller statslige fonde, opkræves ikke gebyr.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.05.12
Opdateret
17.12.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.