Søg
 

Find forsøgspersoner via Sundhed.dk

Med ”Bliv forsøgsperson” på sundhed.dk tilbydes et gratis alternativ til dagblade og andre annonceringsmuligheder, når du skal annoncere efter forsøgspersoner.

Denne mulighed for annoncering, med "Bliv forsøgsperson" på sundhed.dk, er resultatet af et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og sundhed.dk og skal sikre, at befolkningen får let adgang til information om muligheden for at deltage i kliniske forsøg, og at patientrekrutteringen derigennem forbedres.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.12.13
Opdateret
05.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.