Søg
 

Anmeldelse af tillægsprotokoller

Ved mindre ændringer af et forsøg anmeldes en såkaldt tillægsprotokol.

​Sker der ændringer i et forsøg anmeldes en tillægsprotokol ved hjælp af de koder, den forsøgsansvarlige fik ved anmeldelsen af det oprindelige forsøg.

National Videnskabsetisk Komités hjemmeside​ findes en vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt, herunder hvornår der skal anmeldes en tillægsprotokol, hvad en tillægsprotokol skal indeholde, og hvordan den anmeldes.

Anmeldelse skal ske elektronisk via følgende elektroniske anmeldelsesblanket, som efterfølgende skal underskrives, indscannes og fremsendes i én pdf-fil samtidig med de reviderede projektdokumenter til: RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk​ 

Dokumenterne skal fremsendes som særskilte pdf-filer. I de reviderede projektdokumenter skal ændringer være markerede, således at det er tydeligt, hvad der er henholdsvis slettet og tilføjet.

Som hovedregel behandler komitéen tillægsprotokoller løbende og uden for møde, og behandlingen er således som udgangspunkt ikke afhængig af de frister, der er for anmeldelse af nye forsøg til komitéen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.12
Opdateret
06.11.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø