Søg
 

Anmeldelse af forsøg

Sundhedsvidenskabelige forsøg, herunder forsøg med menneskeligt biologisk materiale og afprøvning af medicinsk udstyr, skal anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité i den region, hvor den projektansvarlige har sin hovedstilling.

Mikroskop

​​Komitéens afgørelse gælder for hele landet, så uanset hvor mange regioner man gerne vil gennemføre et forsøg i, skal anmeldelsen kun behandles ét sted: den regionale komité for det område, hvori den forsøgsansvarlige er ansat. Forsøg på udvalgte komplekse områder skal anmeldes til National Videnskabsetisk Komité.

​Anmeldelsens forberedelse

National Videnskabsetisk Komités hjemmeside findes vejledning om, hvilke projekter der skal anmeldes, samt til hvilken komité.

Der gælder specifikke krav for hvilke dokumenter, der skal fremsendes til komitéen. Endvidere stilles krav til indholdet i de enkelte dokumenter, og disse varierer i et vist omfang alt efter hvilken type projekt, der er tale om.

Det er væsentligt at opfylde disse krav ved anmeldelsen. Kravene er oplistet på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside​

Endvidere findes der skabelon til deltagerinformation, skabeloner til samtykkeerklæringer samt dokumenterne ”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt” og ”Før du beslutter dig”.

Anmeldelsens fremsendelse

Anmeldelse skal ske elektronisk via følgende elektroniske anmeldelsesblanket, som efterfølgende skal underskrives, indscannes og fremsendes i én pdf-fil samtidig med de øvrige projektdokumenter. 

 
Forsøg, der skal anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland, sendes pr. mail til denne adresse:
 
Materialet skal fremsendes i særskilte pdf-filer. Det er vigtigt, at filerne er pdf-format, da dagsordensystemet ikke håndterer andre typer filer.
 
Sagsbehandlingen foregår elektronisk, og sekretariatet kan derfor ikke behandle dokumenter fremsendt med post.
 
Bemærk, at når man udfylder den elektroniske anmeldelsesblanket, skal man angive afdelingens nummer i Sundhedsstyrelsens klassifikationssystem. Dette nummer kan findes på http://www.medinfo.dk/sks/brows.php. Imidlertid kan anmeldelsessystemet ikke håndtere bogstaver i dette nummer. Hvis der er et bogstav i afdelingens klassifikations-nummer, skal du indsætte et nul i nummeret i stedet for bogstavet.
  

Genomforskning, akutforsøg, forskning i biologisk materiale m.m.

National Videnskabetisk Komités hjemmeside findes endvidere oplysninger om en række emner, så som blandt andet genomforsking, akutforsøg, biobanker med mere.

Anmeldelse af lægemiddelforsøg via DKMAnet

Problemer med ansøgninger via DKMAnet
Der er desværre problemer med at sende ansøgninger om kliniske forsøg mv. via DKMAnet til det videnskabsetiske komitésystem. Vi anbefaler derfor, at I anmelder projekter direkte til den relevante videnskabsetiske komité, som ved ikke-lægemiddelforsøg. Hvis I fortsat ønsker at benytte DKMAnet, skal I tage kontakt til den relevante komité for at sikre jer, at anmeldelsen er kommet frem til komitéen. Se mere på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.
 
Problems with applications via DKMAnet
Unfortunately, you may experience problems when you are sending clinical trial applications etc. via DKMAnet to the research ethics committee system. Consequently, we recommend that you send notifications of projects directly to the research ethics committee, in the same way as with non-medical trials. However, if you prefer to use DKMAnet, please contact the relevant committee to make sure that they have received your notification. Please also see the website of NVK.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.04.12
Opdateret
02.03.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Produktion, Forskning og Innovation
Alléen 15
4180 Sorø