Søg
 

Værktøjskasse

I værktøjskassen kan du finde praktiske informationer, som kan hjælpe dig i forbindelse med f.eks. statistik, biblioteksservice, databaser, tidsskrifter, skabeloner mm.

Biblioteksservice VID

​VID er den fællesregionale biblioteksservice – Viden, Information og Dokumentation - her gives vejledning og adgang til tidsskriftsdatabaser

Electronic Data Capture system (REDCap)

Data og udviklingsstøtte tilbyder anvendelse af REDCap for Region Sjællands ansatte.

Statistisk vejledning

Som forsker i Region Sjælland har du mulighed for at få statistisk vejledning og deltage på statistikkurser.

Trial Manager Region Sjælland

Data og udviklingsstøtte tilbyder et nyt hjælpeværktøj til at give overblik over og projektstyre kliniske forsøg.

Nyttiggørelse og formidling af forskning

Denne side handler om nyttiggørelse og formidling af forskning og henvender sig til dig, der er i gang med et forskningsprojekt eller en forskningsansøgning.

Statistikprogrammer

Region Sjællands IT-afdeling har licensaftaler til SPSS og SAS. Se yderligere information vedrørende disse programmer nedenfor.

IT-værktøjer

Du kan her finde forskellige IT-værktøjer til din forskning - herunder EasyTrial, programmer til referencehåndtering og SurveyXact.

Skabeloner

Her kan du finde skabeloner og andet praktisk, som kan hjælpe dig i dit forskningsforløb, f.eks. skabelon til forskningsprojekter, poster, powerpoint, samtykkeerklæring osv.

Adgang til registerdata

Mange offentlige myndigheder stiller data til rådighed for forskere under forskellige vilkår. Du kan her læse mere om, hvordan du får adgang til data til dit forskningsprojekt.

Adgang til historiske journaldata

Data og udviklingsstøtte administrerer de historiske journaldata, og kan udlevere dataudtræk til udvalgte sundhedspersonale i regionen og forskere fra danske offentlige institutioner.

God Videnskabelig Praksis

Her kan du finde vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab.

Clinical Trials Handbook

I den virtuelle håndbog finder du beskrivelser af processer relateret til kliniske forsøg og et bibliotek med inspiration til diverse dokumentskabeloner.

Arkivering af fysiske forskningsdokumenter

Data og udviklingsstøtte har 1. oktober 2019 indgået en aftale med firmaet Iron Mountain for at sikre korrekt opbevaring og håndtering af dokumenter og arkiver i forbindelse med kliniske forskningsprojekter.

Information om Elektronisk Patient Journal

Region Sjællands IT Informationssikkerhed har besvaret en række spørgsmål om IT systemer og informationssikkerhed, til brug for afdelinger som udfører kliniske forsøg.

Computerome 2.0

Region Sjælland har aftale om adgang til DTU’s Computerome 2.0

Oprettet
19.03.14
Opdateret
13.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.
 

 Region Sjælland på engelsk

 
​Hvis du skal bruge det engelske navn for Region Sjælland eller fx et af vore sygehuse, kan du læse mere i regionens designguide.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.