Søg
 

Statistikprogrammer

Region Sjællands IT-afdeling har licensaftaler til SPSS og SAS. Se yderligere information vedrørende disse programmer nedenfor.


Hvis du som forsker i Region Sjælland er tilknyttet en uddannelsesinstitution, har du eventuelt adgang til statistikprogrammer.

SPSS
SPSS bestiller du ved at kontakte IT-Helpdesk (opret HelpDesk-sag eller på telefon 56 51 55 55). Bemærk venligst at der er en licensafgift – pris oplyses af IT Helpdesk.
 
Skal du kun bruge SPSS i en kortere periode, har du mulighed for at låne en licens fra PFI, som råder over et mindre antal lånelicenser. Lånetiden er 4 måneder og kan eventuelt forlænges. For yderligere information, kontakt økonomikonsulent Helle Ernov, PFI, på e-mail: hern@regionsjaelland.dk eller telefon 93 56 65 62.

SAS
SAS University Edition er et gratis tilbud, som kræver installation på en virtuel maskine på din PC. Bemærk at der, i sammenligning med den fuldstændige version af SAS, kan være udfordringer ved gennemførelse af tilsvarende analyser, blandt andet fordi brug af hukommelse er begrænset til 2GB.

For at få SAS, skal du kontakte fagstatistisk konsulent Ulla Funck Jensen, Koncern Økonomi, på e-mail: ufj@regionsjaelland.dk eller telefon 21 68 07 60. Hun kan oplyse dig om licenspris og betingelser. Lånelicenser for kortere perioder er mulige at få. Regionen har også en uddannelsesrabataftale med SAS Institute A/S. Link til SAS her

R projekt

R er en gratis programpakke, der har været under udvikling i Open Source miljøet i flere årtier. Grundpakken giver adgang til at kunne gennemføre alle elementære statistiske beregninger, ligesom du kan hente pakker til avanceret datamanagement og understøttelse af den nyeste forskning inden for statistisk metode. Ofte skal man orientere sig inden anvendelse af pakker, idet alle kan uploade til fællesserverne. Større projekter er personality project (blandt andet surveystatistik) og bioconductor (bioinformatik). Læs mere om R her.

Stata

Vi yder statistisk vejledning i forbindelse med brug af Stata (www.stata.com) dog ikke teknisk support.

Sikkerhed

Behandling af personoplysninger i et statistikprogram falder under Persondatalovens regler. Her henvises der til Persondataloven og Datatilsynets hjemmeside. Du kan desuden orientere dig om regionens generelle retningslinjer for informationssikkerhed på regionens intranet (kræver adgang).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.09.15
Opdateret
04.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.