Søg
 

Statistisk vejledning

Som forsker i Region Sjælland har du mulighed for at få statistisk vejledning og deltage på statistikkurser. Ordningen nedlægges fra marts 2023. En ny ordning er under planlægning.

Ordningen med statis​tisk vejledning via OPEN ophører med udgangen af marts 2023. En ny ordning er under planlægning. ​


Statistisk vejledning for forskningsprojekter i Region Sjælland.
 
Region Sjælland og OPEN (Open Patient data Explorative Network, Region Syddanmark) har etableret samarbejde om statistisk vejledning og udførsel af statistikopgaver for forskningsprojekter i Region Sjælland.
 
Der gives 10 timers fri vejledning til sundhedsforskning og kvalitetssikringsprojekter, som skal publiceres videnskabeligt i Region Sjælland. Der er adgang til gratis statistikkurser og statistikeren har besøgsdage på sygehusene, hvor der kan bookes konsultation (Se mere nederst på denne side).
 
Du kan få 10 timers fri vejledning indenfor følgende områder:

Statistisk analyseplan
En statistisk analyseplan beskriver, inden studiets udførsel, hvilke analyser, der er planlagt, og hvordan de vil blive udført. Øg studiets troværdighed og sørg samtidigt for, at protokollen beskriver alle nødvendige skridt for at kunne undersøge de ønskede forskningshypoteser. OPEN vejleder dig i arbejdet med at lave en statistisk analyseplan som del af/udvidelse til studiets protokol.

Styrkeberegninger
OPEN kvalificere din styrkeberegninger i forbindelse med planlægning af dit studie. Styrkeberegningen kan fx bruges i protokoller, ansøgninger og statistiske analyseplaner.

Statistisk metode, kodning og analyse
OPEN kan vejlede i statistisk metode, herunder kodning og analyser i STATA. Der kan eventuelt i en vis udstrækning rådgives om SAS, SPSS eller R. Husk du må ikke sende dine data til OPEN uden forudgående aftale.
 
Udførsel af statistiske analyser
OPENs statistiker kan foretage konkrete, statistiske analyser for projektet, bemærk denne service er ikke inkluderet i de 10 timers fri vejledning. Udførsel af analyser kræver nærmere aftale om omfang og pris samt medforfatterskaber iht. Vancouverreglerne.
 Husk du må ikke sende dine data til OPEN uden forudgående aftale.  Timeprisen i 2021 er kr. 875 ex. moms.
Dataanalysen foretages på OPENs analysemiljø, OPEN Analyse. Der er indgået en overordnet databehandleraftale mellem OPEN og Region Sjælland, der sikrer at data må opbevares og behandles på OPENs analysemiljø.

Fortolkning af statistiske resultater og begrænsninger
OPEN hjælper med at fortolke de statistiske resultater og vurdere metodologiske begrænsninger og deres mulige effekt på analysernes resultater.  OPEN vejleder også i hvordan resultaterne kan blive nærmere belyst ved sensitivitetsanalyser eller lignende.

Formidling af statistiske metoder og resultater
OPEN bidrager til formidlingen af de statistiske resultater, herunder med valg af passende tabeller og grafiske fremstillinger af resultaterne. Få også hjælp til at beskrive de brugte metoder retvisende og fyldestgørende i publikationer.

Hvordan får jeg vejledning?
10 timers fri vejledning gælder kun for sundhedsforskning og kvalitetssikringsprojekter, som skal publiceres videnskabeligt i Region Sjælland.
Send en mail til: open.statistics@rsyd.dk og skriv "Region Sjælland" i emnefeltet. Hvis du allerede har projekt i OPEN angives også OP-nummer. Husk at vedhæfte relevant materiale, som protokoller/artikler, og skriv hvad du ønsker svar på.
Du kan forvente foreløbigt eller endeligt svar inden for 3 hverdage. Der kan være behov for yderligere oplysninger/materiale og evt. forslag til møde primært i form af video eller telefonisk samtale. Desuden kan aftales fysisk møde på de dage,  hvor statistikeren har fysisk fremmøde i Region Sjælland, og du er altid velkommen til at møde op i OPEN i Odense efter aftale.
Der er også mulighed for at holde videokonference eller møder via konferencesystemerne eller Cisco Jabber på din PC. Sidstnævnte kræver registrering via Region Sjælland Helpdesk

Statistikeren har besøgsdage i Region Sjælland på sygehusene efter følgende plan, hvis der bookes tid forinden  

Lige uger: Onsdag, Roskilde, kl. 9-15, Munkesøvej 14, Mødelokalet.  Torsdag, Køge, Kl. 10:15-14, Fagbiblioteket. Ulige uger: Onsdag, Holbæk, kl. 9-15, mødested aftales med statistiker. Torsdag Slagelse (Somatik og Psykiatri). kl. 9:30-14, mødested aftales med statistiker.

​Kurser:

Kurser der udbydes af OPEN, er gratis for forskere i Region Sjælland.  

Endagskursus i basal statistik Læs mere og tilmeld her

Statistiske Analyseplaner  Læs mere og tilmeld her

Stata-introduktion til grundlæggende betjening Læs mere og tilmeld her


Få mere vide om OPEN og hvad du har af andre muligheder på: 

 https://open.rsyd.dk/​

.

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.09.14
Opdateret
08.02.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Hvordan får jeg vejledning?
Send en mail til: open.statistics@rsyd.dk og skriv "Region Sjælland" i emnefeltet.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.