Søg
 

Skabeloner

Her kan du finde skabeloner og andet praktisk, som kan hjælpe dig i dit forskningsforløb, f.eks. skabelon til forskningsprojekter, poster, powerpoint, samtykkeerklæring osv.

colourbox.dk
Skabeloner til forskningsprojekter
For at hjælpe dig på vej, når du skal udarbejde din protokol/projektbeskrivelse, har vi lavet en skabelon, som indeholder protokollens enkelte dele og forklaringer til disse.
 
 
Posterskabeloner
Du vil af og til skulle præsentere din forskning vha. en poster, og vi har derfor udarbejdet vejledningen 'Tips til posterudarbejdelse'
 
Nedenfor finder du også nogle posterskabeloner, som du frit kan gøre brug af :
 
 

Ønsker du et andet logo på din skabelon, kan du finde disse i Region Sjællands Designguide under Downloads, hvor du vælger RGB-filerne fra diverse logopakker.

Tryk af posters og ph.d.-afhandlinger
Det er eget ansvar at få trykt poster eller afhandling. Dette kan foregå hos det enkeltes sygehus' kopi og print afdeling eller hos et eksternt bureau. Vi har samlet en oversigt over trykkerier til tryk af posters og tryk af ph.d.-afhandlinger.
 
Power Point-skabeloner 
Power Point-skabelonerne overholder designskabelonen for Region Sjælland, og de kan hjælpe dig i forhold til fx præsentationer til foredrag. Skabelonerne finder du i PowerPoint under 'dynamictemplate' (øverste bjælke). Her er skabeloner for Region Sjælland overordnet, men også de enkelte enheder og sygehuse.
 
Skabeloner til CV, budget og tidsplan
Vi har lavet tre skabeloner, som kan hjælpe dig, når du skal skrive dit CV, lægge dit budget samt udarbejde din tidsplan til dit forskningsprojekt:
 
Skabelon til projektbudget.xls
 
Lægmandsbeskrivelser
I de fleste ansøgninger bliver du bedt om at tilføje en lægmands-beskrivelse af dit forskningsprojekt. Langt de fleste bedømmere læser din lægmandsbeskrivelse først! Derfor er det vigtigt, at du giver et godt førstehåndsindtryk og forstår at formidle dit projekt på en overskuelig og letforståelig måde.
Helt kort sagt er en lægmandsbeskrivelse en lettilgængelig og forenklet fremstilling af et videnskabeligt emne, som kan forstås af en person med visse almene kundskaber, men som dog ikke er faguddannet inden for dit eget fag eller et specifikt område.
 
Når du skal skrive din lægmandsbeskrivelse, bør du undersøge, om der i ansøgningsopslaget er bestemte krav til lægmandsbeskrivelsens længde. Er der det, skal du holde dig til de angivne krav - og ellers bør du holde dig inden for 1 side.
 
Opbyg din lægmandsbeskrivelse med de vigtigste hovedområder fra ansøgningen:
  • Baggrund og problemstilling: Hvorfor skal det undersøges nærmere?
  • Formål/Hypotese: Hvilket resultat vil du forvente at opnå?

  • Effekt og perspektiver: Hvordan kommer resultaterne til gavn for borgere og samfund?

Dit metodevalg hører som hovedregel ikke hjemme i din lægmandsbeskrivelse - den beskriver du i projektbeskrivelse.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.03.14
Opdateret
10.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Materiale fra Den Nationale Videnskabsetiske Komité

 
 

 Oversættelse af tekster

 

​Har du brug for at få oversat en tekst til et andet sprog, så har Region Sjælland en oversættelsesaftale med Interpen Translation A/S.

 

 

INTERPEN TRANSLATION A/S
Rosenbæk Torv 1, 3. sal
DK-5000 Odense C.
Tel.: +45 6612 1602
Fax: +45 6591 3264
Email: info@iptranslation.dk

 

 

 Korrekturlæsning m.m.

 
Har du brug for at få læst korrektur på rapporter, planer eller andet, er der mange eksterne bureauer, der varetager denne opgave.

Du kan også tage kontakt til Thomas Larsen, som kommunikationsstaben i Sorø samarbejder med.

Prisen er 0,49 øre pr. ord + moms.

Kontaktoplysninger:
Mail: thomas.roskilde@gmail.com
Mobil: 42 31 56 63

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.