Søg
 

Arkivering af fysiske forskningsdokumenter

Data og udviklingsstøtte har 1. oktober 2019 indgået en aftale med firmaet Iron Mountain for at sikre korrekt opbevaring og håndtering af dokumenter og arkiver i forbindelse med kliniske forskningsprojekter.

I henhold til GCP (Good Clinical Practice) er investigator (den forsøgsansvarlige) ansvarlig for at forskningsmateriale arkiveres korrekt.
Data og Udviklingsstøtte har indgået en aftale med firmaet Iron Mountain for at understøtte afdelingerne i sikre korrekt opbevaring af regionens fysiske forskningsdokumenter i hele den påkrævede arkiveringstid.
For projekter som er fuldt finansierede af eksterne (f.eks firmasponsorerede kliniske forsøg eller EU projekter) vil afdelingerne selv blive faktureret for arkivering i den foruddefinerede periode.
For projekter som er investigator-initierede og hvor der sædvanligvis ikke er opnået fuld finansiering fra eksterne vil Data og udviklingsstøtte kunne dække udgifterne.

 
Vejledning til bestilling af kasser og arkivering hos Iron Mountain (inklusiv tilhørende bilag) findes her:
Archiving of research data and research material in boxes at Iron Mountain (pdf)
 

Kontakt Data og udviklingsstøtte ved spørgsmål og yderligere information: regforsk@regionsjaelland.dk
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.19
Opdateret
30.09.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.