Søg
 

Projektanmeldelser og godkendelser

Her kan du finde informationer om, hvordan du anmelder dit forskningsprojekt til Region Sjællands forskningsfortegnelse samt hvordan du registrerer dine kliniske forsøg.

Anmeldelse af offentlige forskningsprojekter

Sådan anmelder du dit forskningsprojekt til regionens forskningsfortegnelse; få parallelt hermed styr på dataansvar, kontrakter og databehandleraftaler, og læs om de godkendelser og anmeldelser der i øvrigt kan være nødvendige.

Dataansvar og databehandleraftaler

Få juridisk bistand til at få afklaret, hvem der er dataansvarlig for hvad i dit forskningsprojekt og hvilke databehandleraftaler m.v., der i den forbindelse er brug for. Bemærk, at det er et krav, at databehandleraftaler godkendes centralt.

Juridisk bistand til forskningskontrakter

Juridisk bistand i rette tid er afgørende for en hurtig opstart af forskningsprojekter. Læs mere om regionens tilbud og procedure her.

Journaloplysninger til brug i forskning

Hvis du har behov for at anvende oplysninger fra patientjournaler i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt kræver det enten en myndighedsgodkendelse eller et informeret patientsamtykke. Læs mere her.

Videregivelse af data fra tidligere forskning

Hvis du skal bruge data fra tidligere forskningsprojekter, skal du søge om tilladelse til at bruge disse data. Proceduren er forskellig alt efter, om du skal bruge data fra et forskningsprojekt i din egen region eller fra en af de øvrige regioner.

Registrering af kliniske forsøg

Find information om registrering af kliniske forsøg i et offentligt anerkendt og tilgængeligt forsøgsregister – eksempelvis www.clinicaltrials.gov eller www.clinicaltrialsregister.eu

Lægemiddelstyrelsen

Få overblik over, om dit projekt kræver godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Monitorering af lægemiddelforsøg - GCP-enhed

Alle lægemiddelforsøg skal GCP-monitoreres. Her kan du læse mere om GCP-enheden, og hvad denne kan hjælpe dig med som forsker i Region Sjælland.

Tilladelse til forskning i journaldata

Sådan søger du om Region Sjællands tilladelse til at få videregivet journaldata til brug for registerforskning.

Oprettet
19.03.14
Opdateret
27.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.