Søg
 

Monitorering af lægemiddelforsøg - GCP-enhed

Alle lægemiddelforsøg skal GCP-monitoreres. Her kan du læse mere om GCP-enheden, og hvad denne kan hjælpe dig med som forsker i Region Sjælland.

GCP (Good Clinical Practice) er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for udførelsen af et klinisk lægemiddelforsøg, der involverer mennesker. GCP omfatter alle aspekter af et klinisk lægemiddelforsøg dvs. fra forsøget planlægges og gennemføres til forsøgsresultaterne rapporteres. GCP beskriver således de etiske og videnskabelige aspekter af et klinisk lægemiddelforsøg og populært kan det siges, at GCP er det kliniske lægemiddelforsøgs ”ISO standard”.

Se mere på GCP-enhedernes hjemmeside.

Region Sjælland har en samarbejdsaftale med Københavns Universitetshospitals GCP-enhed. Formålet med dette samarbejde er blandt andet, at GCP-enheden hjælper de ansatte sundhedsfaglige forskere inden for Københavns universitetshospital med planlægning, igangsætning og gennemførelse af forskerinitierede kliniske lægemiddelundersøgelser, således at disse gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Good Clinical Practice. 

Tegningsregler for aftaler med GCP-enheden
Kontrakter om samarbejde mellem den enkelte afdeling og GCP-enheden, som er udarbejdet på baggrund af en forhåndsg​odkendt template skal underskrives af afdelingsledelsen. Kontrakter hvor den godkendte template ikke er blevet anvendt skal underskrives af sygehusledelsen.
Den forhåndsgodkendte template fås fra GCP-enheden.

GCP-enheden ved Københavns Universitetshospital
Bispebjerg Hospital, Bygning 51, 3. sal
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf: 3531 3887
E-mail: birgitte.vilsboell.hansen@regionh.dk
https://gcp-enhed.dk/kontakt-ku/​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.05.15
Opdateret
27.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Banner GCP .PNG

Se procesforløbet her 

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.