Søg
 

Projektanmeldelser

Her kan du finde informationer om, hvordan du anmelder dit forskningsprojekt til Datatilsynet under Region Sjællands paraplyanmeldelse samt hvordan du registrerer dine kliniske forsøg.

Anmeldelse af offentlige forskningsprojekter

Alle offentlige forskningsprojekter med Region Sjælland som dataansvarlig og som behandler personoplysninger, skal anmeldes til og godkendes af regionen.

Proces for COVID-19 kliniske studier

Ny proces vedtaget for fremtidige kliniske studier, der omhandler COVID-19

Videregivelse af data fra tidligere forskning

Hvis du skal bruge data fra tidligere forskningsprojekter, skal du søge om tilladelse til at bruge disse data. Proceduren er forskellig alt efter, om du skal bruge data fra et forskningsprojekt i din egen region eller fra en af de øvrige regioner.

Journaloplysninger til brug i forskning

Hvis der til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt er behov for oplysninger fra patientjournaler, skal du være opmærksom på de regler, der gælder herfor. – Der skelnes i den forbindelse mellem indhentning og videregivelse af oplysningerne.

Registrering af kliniske forsøg

Find information om registrering af kliniske forsøg i et offentligt anerkendt og tilgængeligt forsøgsregister – eksempelvis www.clinicaltrials.gov eller www.clinicaltrialsregister.eu

Lægemiddelstyrelsen

Få overblik over, om dit projekt kræver godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Monitorering af lægemiddelforsøg - GCP-enhed

Alle lægemiddelforsøg skal GCP-monitoreres. Her kan du læse mere om GCP-enheden, og hvad denne kan hjælpe dig med som forsker i Region Sjælland.

Forskning i helbredsoplysninger/registerforskning

Sådan søger du om tilladelse til forskning i patientjournaloplysninger hos Region Sjælland.

Oprettet
19.03.14
Opdateret
20.05.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2024

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2024.