Søg
 

Proces for COVID-19 kliniske studier

Ny proces vedtaget for fremtidige kliniske studier, der omhandler COVID-19

Notat med beskrivelse af ny proces her

Template til pre-screening til VEK-ansøgning her

Baggrund

I forbindelse med COVID-19 pandemiens udbrud blev der af kriseledelsen, ultimo marts 2020, nedsat en Taskforce i Region Hovedstaden, med repræsentanter fra alle regionens hospitaler (undtagen Bornholms Hospital) og Region Sjælland. Formålet har bl.a. været at danne overblik over og koordinere de mange forskningsaktiviteter, der blev igangsat ifm. COVID-19. Et centralt emne i Taskforcens arbejde har været at skabe et overblik over antallet af kontrollerede kliniske studier (RCTs) og medvirke til en koordinering og prioritering. Denne opgave har vist sig svær uden mandat eller lovgivningsmæssig hjemmel til at udføre prioriteringen.
Med baggrund i dette har Region Hovedstadens kriseledelse d. 13. maj 2020 vedtaget en ny proces gæl-dende fra dags dato for godkendelse af alle fremtidige COVID-19 relaterede forskningsprojekter. Den nye proces er ligeledes d. 15. maj 2020 tiltrådt af Region Sjælland. Formålet er at forhindre, at der opstar-tes ’nye studier’, der ligner eksisterende samt at sikre, at studiet forventeligt kan rekruttere det nødven-dige antal patienter til at blive konklusivt.

Beskrivelse af ny proces for godkendelse af fremtidige COVID-19 forskningsprojekter
Indsendelse af template forud for godkendelse af projekt i VEK
Alle forskere i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der indsender forskningsprojekter omhandlende COVID-19 forsøg til de regionale videnskabsetiske komiteer (VEK), skal fra dags dato udfylde templaten: ’Template til pre-screening til VEK-ansøgning´ og indsende denne til taskforcens godkendelse forud for at en forskningsansøgning indsendes til VEK. (template er vedhæftet). Templaten sendes til kristi-an.krag@regionh.dk og charlotte.trap-kinberg@regionh.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.20
Opdateret
20.05.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Data og udviklingsstøtte

Sygehusene 2024

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2024.