Søg
 

Forskning i helbredsoplysninger/registerforskning

Sådan søger du om tilladelse til forskning i patientjournaloplysninger hos Region Sjælland.

Søg om tillades til forskning i patientjournaloplysninger

Hvis du har brug for oplysninger fra patientjournaler til konkret forskning (”registerforskningsprojekter”), kræver det tilladelse efter sundhedslovens § 46.

Det betyder, at du skal søge om lov til at få videregivet oplysningerne til dit projekt.

Det er et krav, at projektet skal have væsentlig samfundsmæssig interesse.

Ved forskning forstås følgende: En planlagt virksomhed, som har til formål systematisk at opnå viden om sygdommes opståen og om forebyggelse, diagnostik og behandling heraf. Virksomheden skal være planlagt, og formålet skal være en systematisk videnserhvervelse.

Husk også en aftale med den dataansvarlige

Det er selve videregivelsen efter § 46, stk.2, vi kan give dig en godkendelse til.

Selve den praktiske udlevering af oplysningerne er derefter et anliggende mellem dig og den part (f.eks. hospital), der skal videregive oplysningerne.

Vi anbefaler derfor, at du sikrer dig, at de er indforstået med at udlevere, når du har den nødvendige godkendelser på plads. 

Reglerne om databeskyttelse skal selvfølgelig overholdes. Hvis du er ansat I Region Sjælland skal du anmelde dit projekt til Regionen. Andre forskere udenfor Region Sjælland henvises til at søge vejledning om dataopbevaring og databehandling hos Datatilsynet.

Link til https://www.datatilsynet.dk/

Hvad kræver IKKE tilladelse?

I nedenstående tilfælde skal du IKKE søge Regionen om tilladelse til at få journaloplysningerne videregivet:

Ansøgningen om videregivelse skal sendes til databasens administrator.

Hvordan søger jeg om tilladelse til mit projekt?

Fra den 1. juli 2020 er det regionerne, der kan godkende videregivelser af oplysninger fra patientjournaler til konkrete forskningsprojekter af væsentlig samfundsinteresse.

Du skal bruge følgende skema:
Ansøgningsskema
Vejledning til ansøgningsprocedure

Sådan sender du ansøgningen

Den region, du er ansat i, behandler din ansøgning. I Region Sjælland er det Data og udviklingsstøtte, der behandler din ansøgning.

Vi har samarbejde med Center for Regional Udvikling, Sundhedsforskning og Innovation i Region Hovedstaden, som bistår med sagsbehandlingen.

Det kan betyde, at du bliver kontaktet af en person fra Region Hovedstaden, hvis der er brug for dialog om din ansøgning.

Udfyld ansøgningsskemaet på dansk og send det til:

RH-Registerforsk@regionsjaelland.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

En almindelig mailadresse (fx gmail, dadl-mail, hotmail) er som udgangspunkt ikke krypteret og dermed ikke sikker. Hvis du sender fra en Region Sjælland e-mailadresse til vores postkasse, er det sikkert.

Fra visse af Københavns Universitets mailadresser, kan der også sende sikkert til os.

Hvis du ikke kan sende sikkert fra e-mail, kan du logge på enten borger.dk eller virk.dk og sende sikkert derfra.

Ændringer til godkendte projekter

Hvis du vil ændre i et godkendt projekt, skal du også have tilladelse til det. 

Det er et krav, at ændringerne kan rummes inden for det oprindeligt formål og den oprindelige perspektivering.

Ændringsansøgninger – eller tillægsansøgninger – skal der ansøges om på dette ansøgningsskema:

Tillægsansøgning

Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til:

RH-Registerforsk@regionsjaelland.dk

Sagsbehandlingstid

Ifølge loven har vi en sagsbehandlingsfrist på 35 dage. Denne frist starter når vi har modtaget en ansøgning, der opfylder de formelle krav til de oplysninger og dokumenter, vi skal have for at kunne behandle din sag. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan ansøgningen skal udfyldes, er du velkommen til at kontakte os:

Kontakt

RH-Registerforsk@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.07.20
Opdateret
03.07.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 

Sygehusene 2024

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2024.