Søg
 

Netværk for projektsygeplejersker

Region Sjælland har dannet et netværk for regionens projektsygeplejersker, hvor den enkelte kan sparre og vidensdele med andre projektsygeplejersker.

Netværk udspringer af nationalt initiativ

Region Sjælland er med i det nationale initiativ "Én Indgang for Industrien til Kliniske Forsøg". Dette netværk (med repræsentanter fra hver af landets regioner) arbejder overordnet for at få flere kliniske forsøg til Danmark og herunder for, at det administrative arbejde i forbindelse med industrisponsorerede forsøg bliver så enkelt som muligt for både industri og forsker/afdelin​g. Netværket forsøger altså at facilitere, at der enkelt kan gennemføres kliniske studier i Danmark.

Formål: Formålet er at samle regionens projektsygeplejersker i et netværk, hvor det er muligt at samarbejde på tværs og lære af hinanden.

Indhold: Netværket mødes om temaer som for eksempel konsekvenser af lovgivningsmæssige ændringer for forsøgspraksis, hvor der kan inddrages eksterne oplægsholdere. Derudover tages relevante temaer og cases op, som indsendes af netværksdeltagerne. ​​​Derudover har der været initieret forskellige arbejder som eksempelvis oprettelsen af et diplommodul i samarbejde med University College Sjælland.​

Målgruppe: Projektsygeplejesker i Region Sjælland.

Møder i netværket: Der afholdes 1-2 årlige møder i netværket. 

Kontaktperson: Vil du gerne vide mere om netværket, kan du kontakte Én Indgang-konsulent, Lene Hartmann på lhar@regionsjaelland.dk.

Læs mere omÉn Indgang​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.05.15
Opdateret
05.10.17
Link til denne side:
Andre sider under Netværksdannelse for forskere
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.