Søg
 

Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Fonden er lukket for ansøgninger. Næste opslag frigives maj 2023 med ansøgningsfrist i september 2023. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om fonden
Region Sjællands Sundhedsvid​enskabelige forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter forestået af personale ansat ved de somatiske sygehuse, Psykiatrien samt i praksissektoren i Region Sjælland.

Formål
Fondens formål er at støtte forskning som frembringer resultater med fokus på patienters og borgeres sundhed, er af en høj videnskabelig kvalitet, udføres i og af ansatte i Region Sjælland og medvirker til udmøntning af Region Sjællands Politik for Sundhedsforskning 2019-2022. 
 
Fonden tilgodeser alle forskningsdiscipliner og forskning inden for alle fagområder, faggrupper og præ- og para- og kliniske funktioner og har fokus i etablering af forskerstillinger, der kombinerer klinik og forskning samt forskeruddannelse som f.eks. ph.d.
 
Fonden støtter både den nye spirende forskning og den etablerende stærke forskning, og den forskning der udføres med andre parter interne som eksterne. 

Fonden har i årets opslag et særligt fokus på projekter, der fremmer udbredelsen og løft af forskningen bredt i regionen. Derfor prioriteres i fonden projekter som udspringer af forskningssamarbejde mellem den spirende forskning og den stærke og etablerede forskning i Region Sjælland på regionens sygehuse og enheder. 
 
For at opnå støtte skal ansøger være ansat i regionen og søge til aktiviteter i regionen. 
 

Hvem kan søge fonden?
Forskningsfonden kan søges af alle ansatte i Region Sjælland, som er kvalificerede til at forske, og hvis sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt er forankret enten i en institution under Region Sjælland (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder) eller ved en privat praksis (med ydernummer i Region Sjælland).

Hvad kan der søges penge til?t
Ansøgere kan søge om midler til:

  • frikøb af projektmedarbejdere, herunder lønudgifter for ansatte i forskeruddannelse (men  ikke løn til fastansatte forskere)
  • introduktionsstipendier til forberedelse af ph.d.-ansøgning
  • medfinansiering af ph.d.-stipendier (som udgangspunkt ½års løn) og med projekt start tidligst 1. januar 2022
  • frikøb af post doc.

Der ydes kun begrænset støtte til driftsmidler som kliniske og parakliniske tjenesteydelser som analyser af blodprøver, særlige billeddiagnostiske undersøgelser mv., teknisk/statistisk konsulentbistand, udgivelse af skriftlige publikationer og projektrelaterede studierejser og konferencer.

Dækning af studieafgift og annuum for ph.d.-studerende skal fortsat søges ved separat ansøgning.

Hvor meget kan der søges?
Minimumsbeløbet for ansøgning er 150.000 kr. og højeste støtte er 800.000 kr. En afdeling kan som udgangspunkt maksimalt opnå bevilling på i alt 800.00 kr. fordelt på et eller flere projekter.

Ansøgningsprocedure
Ansøgning kan alene ske via ansøgningssystemet/efond, og ikke via email eller andre veje.

Du finder links til tidligere opslag herunder adgang ansøgningssystemet/efond og vejledning i kolonnen til højre.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende fonden, kan henvendelse ske via telefon 93 57 76 17 eller mail reg.forsk@regionsjaelland.dk
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.13
Opdateret
29.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Opslag

 

Læs seneste opslag: her​ ​
  
Efond guide her​
 
Bevillinger 2019/2020 her

Bevillinger 2020/2021 her​

Bevillinger 2021/2022 her​

 

 Forskningspolitik 2019-2022

 

forside politik.PNG

 

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.