Søg
 

Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Fonden er i opslag med ansøgningsfrist den 1. oktober 2019.Om fonden
Region Sjællands Sundhedsvid​enskabelige forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter forestået af personale ansat ved de somatiske sygehuse, Psykiatrien samt i praksissektoren i Region Sjælland.

Formål
Fondens formål er at støtte forskning som frembringer resultater med fokus på patienters og borgeres sundhed, er af en høj videnskabelig kvalitet, udføres i og af ansatte i Region Sjælland og medvirker til udmøntning af Region Sjællands Politik for Sundhedsforskning 2019-2022. 
 
Fonden tilgodeser alle forskningsdiscipliner og forskning inden for alle fagområder, faggrupper og præ- og para- og kliniske funktioner og har fokus i etablering af forskerstillinger, der kombinerer klinik og forskning samt forskeruddannelse som f.eks. ph.d.
 
Fonden støtter både den nye spirende forskning og den etablerende stærke forskning, og den forskning der udføres med andre parter interne som eksterne. 

Fonden har i årets opslag et særligt fokus på projekter, der fremmer udbredelsen og løft af forskningen bredt i regionen. Derfor prioriteres i fonden projekter som udspringer af forskningssamarbejde mellem den spirende forskning og den stærke og etablerede forskning i Region Sjælland på regionens sygehuse og enheder. 
 
For at opnå støtte skal ansøger være ansat i regionen, søge til aktiviteter i regionen og aktiviteterne er nye.
 

Hvem kan søge fonden?
Forskningsfonden kan søges af alle ansatte i Region Sjælland, som er kvalificerede til at forske, og hvis sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt er forankret enten i en institution under Region Sjælland (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder) eller ved en privat praksis (med ydernummer i Region Sjælland).

Hvad kan der søges penge til?
Ansøgere kan søge om midler til:

  • frikøb af projektmedarbejdere, herunder lønudgifter for ansatte i forskeruddannelse (men som udgangspunkt ikke løn til fastansatte forskere)
  • introduktionsstipendier til forberedelse af ph.d.-ansøgning
  • medfinansiering af ph.d.-stipendier (som udgangspunkt ½års løn)
  • frikøb af post doc.

Der ydes kun begrænset støtte til driftsmidler til leje, leasing eller køb af apparatur, kliniske og parakliniske tjenesteydelser som analyser af blodprøver, særlige billeddiagnostiske undersøgelser mv., teknisk/statistisk konsulentbistand, udgivelse af skriftlige publikationer og projektrelaterede studierejser og konferencer.

Dækning af studieafgift og annuum for ph.d.-studerende skal fortsat søges ved separat ansøgning.

Hvor meget kan der søges?
Minimumsbeløbet for en ansøgning er 150.000 kr. og højest 800.000 kr. En afdeling kan maksimalt opnå bevilling på i alt 800.00 kr. fordelt på et eller flere projekter.

Ansøgningsprocedure
Ansøgning kan alene ske via ansøgningssystemet/efond, og ikke via email eller andre veje.

Du finder links til opslag, ansøgningssystemet/efond, vejledning og budgetskabelon i kolonnen til højre - systemet åbnes for ansøgninger den 2. sepetmber 2019, men du kan oprette dig som bruger inden.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fonden, kan henvendelse ske via telefon 93 57 76 17 eller mail reg.forsk@regionsjaelland.dk
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.13
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Ansøgningsfrist

 
 
Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019 kl. 12. Ansøgningssystemet(efond) åbnes for ansøgninger den 2. september 2019.  
 
Se opslag:
Efond guide: efondguide 2020 RSj

 

 

 Afrapportering

 

Hvert år i januar vil forskere, der har aktive forskningsprojekter finansieret helt eller delvist af regionen, blive bedt om at udfylde en elektronisk rapport med videnskabelig og finansiel status og resultater.
  
 

 Forskningspolitik 2019-2022

 

forside politik.PNG

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.