Søg
 

Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er etableret for at sikre, at den sundhedsvidenskabelige forskning i regionen kontinuerligt udvikles. Læs mere om fonden og find praktisk information om deadlines og ansøgningsprocedurer mv.

Om fonden
Region Sjællands Sundhedsvid​enskabelige forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter forestået af personale ansat ved de somatiske sygehuse, Psykiatrien samt i praksissektoren i Region Sjælland.

Fondens formål er at sikre:

 • velfungerende forskningsmiljøer inden for hvert klinisk og paraklinisk speciale
 • fokus på regionens akutafdelinger
 • styrkelse af spirende forskningsmiljøer
 • midler til fastholdelse og videreudvikling af regionens stærke forskningsmiljøer
 • styrkelse af den tværgående/tværfaglige forskning
 • styrkelse af den tværsektorielle forskning
 • fremme af MVU-forskning

Fonden tilgodeser følgende forskningsemner:

 • Forskning i akutafdelinger med fokus på omlægning til ambulante og/eller accelererede forløb forventes at modtage ca. 1/3 af midlerne.
 • Forskning i folkesygdomme, kroniske lidelser eller multisygdom en anden 1/3.
 • Ikke-specifikke forskningsemner forventes at modtage 1/3 af midlerne, herunder dog i 2019 særligt fokus på forskning i forebyggelse.

Tværgående afsæt
Projekter med tværfaglige formål, tværgående projekter mellem specialer eller projekter, der foregår på tværs af sektorer med inddragelse af kommuner eller den primære sektor vægtes højere end projekter, der foregår indenfor et enkelt speciale eller er håndteret af en enkelt faggruppe. Målet er en fordeling med 1/3 af midlerne til tværfaglige/tværgående projekter, 1/3 til tværsektorielle projekter og en sidste 1/3 til øvrige samarbejdsformer.

Hvem kan søge fonden?
Forskningsfonden kan søges af alle ansatte, som er kvalificerede til at forske, og hvis sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt er forankret enten i en institution under Region Sjælland (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder) eller ved en privat praksis (med ydernummer i Region Sjælland). Fonden kan også søges af ansatte uden for Region Sjælland, på betingelse af at hovedparten af forskningsaktiviteterne og ansættelser er forankret i Region Sjælland.

Hvad kan der søges penge til?
Ansøgere (den fagligt ansvarlige, som minimum er ph.d.) kan søge om midler til:
 • frikøb af projektmedarbejdere, herunder lønudgifter for ansatte i forskeruddannelse (men som udgangspunkt ikke løn til fastansatte forskere)
 • introduktionsstipendier til forberedelse af ph.d.-ansøgning
 • medfinansiering af ph.d.-stipendier
 • frikøb af post doc.

Der ydes kun begrænset støtte til driftsmidler til leje, leasing eller køb af apparatur, kliniske og parakliniske tjenesteydelser som analyser af blodprøver, særlige billeddiagnostiske undersøgelser mv., teknisk/statistisk konsulentbistand, udgivelse af skriftlige publikationer og projektrelaterede studierejser og konferencer.

Dækning af studieafgift og annuum for ph.d.-studerende skal fortsat søges ved separat ansøgning.

Hvor meget kan der søges?
Minimumsbeløbet for en ansøgning er 150.000 kr. og højest 800.000 kr. En afdeling kan maksimalt opnå bevilling på i alt 800.00 kr. fordelt på et eller flere projekter.

Ansøgningsprocedure
Ansøgning kan alene ske via ansøgningssystemet/efond, og ikke via email eller andre veje.

Du finder links til opslag, ansøgningssystemet/efond, vejledning og budgetskabelon i kolonnen til højre.

Du kan i systemet gemme og redigere i din ansøgning så længe du ikke har indsendt den og helt frem til ansøgningsfristen.
 
Det anbefales, at du opretter dig som bruger i god tid i forhold til ansøgningsfristen, og prøver at navigere i systemet og ser hvilke felter der skal udfyldes. Du kan altid gemme og vende tilbage senere. Systemet er webbaseret og er derfor tilgængeligt uanset opkobling, netværk etc. og kræver derfor alene adgang til internettet.

Efter indsendelsen af din ansøgning modtager du en kvittering for, at din ansøgning er modtaget.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fonden, kan du kontakte Bo Borg Mikkelsen på telefon 93 57 76 17 eller mail reg.forsk@regionsjaelland.dk
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.13
Opdateret
04.06.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Ansøgningsfrist

 
Ansøgningsfristen er forlænget fra den 7. juni til den 11. juni 2018 kl. 12.00.
 
Svar udsendes ultimo november/primo december 2018.
 

 

 

 Afrapportering

 

Hvert år i januar vil forskere, der har aktive forskningsprojekter finansieret helt eller delvist af regionen, blive bedt om at udfylde en elektronisk rapport med videnskabelig og finansiel status og resultater.
  
 

 Forskningspolitik 2015-18

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.