Søg
 

Region Sjælland og Region Syddanmarks forskningspulje

Den fælles forskningspulje for Region Sjælland og Region Syddanmarks er oprettet til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedrørende de specialiserede funktioner.

Den fælles forskningspulje for Region Sjælland og Region Syddanmark støtter fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedrørende de specialiserede funktioner.

Puljen skal medvirke til kompetenceudvikling og kompetencedeling samt stimulere dannelsen af nye tværregionale forskningsnetværk - især for at styrke de specialiserede funktioner.

Puljen støtter alene forskningsprojekter, hvor der mindst indgår en part fra hver af de to regioner. Der gives primært støtte til forskningsprojekter og stillinger, der foregår i et samarbejde mellem Odense Universitetshospital og et eller flere sygehuse i Region Sjælland.

Det kan du søge støtte til
Ved den fælles forskningspulje for Region Sjællands og Region Syddanmark kan du søge støtte til:

  • løn til videnskabeligt personale, herunder frikøb (VIP)
  • løn til teknisk administrativt personale (TAP)
  • finansiering af 1/3 af ph.d.-studie
  • forskningsstipendie tilknyttet større tværregionalt projekt
  • forskningsinfrastruktur
  • transport af forskere mellem de to regioner.

Finansiering af 1/3 af ph.d.-studie
Hvis du søger at få finansieret dit ph.d.-studie, kan Syddansk Universitet inddrages i en medfinansiering og efter 1/3 finansieringsmodel, hvor den fælles forskningspulje kan bidrage med et årsværk, SDU ansøges om et årsværk, og det tredje årsværk må findes via eksterne puljer.

Det betyder også, at du ikke kan opnå støtte fra den fælles forskningspulje til et ph.d.-årsværk, hvis du i forvejen har indhentet et årsværk fra en anden forskningspulje i regi af de to regioner. De regionale puljer giver altså tilsammen maksimalt ét årsværk.

Opslag med vejledning
Du finder opslaget med tilhørende vejledning i kolonnen til højre. Der åbnes for ansøgninger via efond den 1. september 2018.

Hjælp
Du er altid velkommen til at kontakte PFI på reg.forsk@regionsjaelland.dk.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.13
Opdateret
13.06.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Ansøgningsfrist

 

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2018 kl. 12.00.

 

Opslag og vejledning 2018

 

Der åbnes for ansøgninger den 1. september 2018. Ansøgningen indsendes via efond.

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.