Søg
 

Region Sjælland og Region Syddanmarks forskningspulje

Puljen er i 2020 opslag med ansøgningsfrist den 28. oktober 2019.

Formål

Den fælles forskningspulje for Region Sjælland og Region Syddanmark støtter fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedrørende de specialiserede funktioner.

Puljen skal medvirke til kompetenceudvikling og kompetencedeling samt stimulere dannelsen af nye tværregionale forskningsnetværk - især for at styrke de specialiserede funktioner.

Støtteområde
Puljen støtter alene forskningsprojekter, hvor der mindst indgår en part fra hver af de to regioner. Der gives primært støtte til forskningsprojekter og stillinger, der foregår i et samarbejde mellem Odense Universitetshospital og et eller flere sygehuse i Region Sjælland.

Den fælles forskningspulje støtter fælles forskningsprojekter ml. somatiske sygehuse i Region Sjælland  og Region Syddanmark  som har primær fokus på forskning, der involverer de specialiserede behandlingsfunktioner.
I indeværende opslag er der en særlig prioritet af forskningssamarbejde indenfor akut medicinske problemstillinger, hvorfor op til 1 mio. kr. af puljens midler afsættes til tværregionale forskningsprojekter indenfor dette område.

Det kan du søge støtte til
Ved den fælles forskningspulje for Region Sjællands og Region Syddanmark kan du søge støtte til:

  • løn til videnskabeligt personale, herunder frikøb (VIP)
  • løn til teknisk administrativt personale (TAP)
  • medfinansiering af af ph.d.-studie
  • forskningsstipendie tilknyttet større tværregionalt projekt
  • forskningsinfrastruktur
  • transport af forskere mellem de to regioner.

Du u ikke kan opnå støtte fra den fælles forskningspulje til et ph.d.-årsværk, hvis du i forvejen har indhentet et årsværk fra en anden forskningspulje i regi af de to regioner. De regionale puljer giver altså tilsammen maksimalt ét årsværk.

Opslag med vejledning
Du finder opslaget med tilhørende vejledning i kolonnen til højre. Der er åbent for indsendelse af ansøgninger i perioden 28. september til 28. oktober 2019 via efond

Hjælp
Du er altid velkommen til at kontakte os på reg.forsk@regionsjaelland.dk.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.13
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Ansøgningsfrist

 

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2019.  

 

  

Opslag RSj og RSyd 2020

 

Ansøgningen indsendes via efond. Efond er åben for indsendelse af ansøgninger i perioden 28. september til 28. oktober 2019.

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.