Søg
 

Overhead for rekvireret forskning - kontraktforskning

Fra 1. januar 2018 er der nye retningslinjer for opkrævning af overhead for kontrakter for rekvireret forskning.

Baggrund
Det blev i 2017 besluttet i økonomidirektørkredsen i regionerne, at regionerne skal opkræve overhead af indtægterne fra rekvireret forskning til dækning af de indirekte omkostninger, der er forbundet med at bedrive forskning for andre, og dermed sikre at hospitalerne ikke uretmæssigt finansierer forskning for private virksomheder med skatteborgerfinansierede driftsbevillinger.
 
Opkrævning af overhead for rekvireret forskning
I Region Sjælland er det besluttet at der fra 1. januar 2018 skal opkræves overhead på nye kontrakter. For projekter af typen rekvireret forskning vil der blive indkrævet 18% af indtægterne. Projekterne af denne type identificeres ved at have et projektkontonummer/alias som starter med 807. Indkrævningerne af overhead sker 4 gange om året.
De forskningsansvarlige er ansvarlige for at sikre, at alle afdelingens omkostninger i kontrakter bliver dækket af den pågældende virksomhed. En utilstrækkelig betaling fra virksomheden vil kunne udlægges som indirekte statsstøtte, hvilket er ulovligt for hospitalerne.
For at sikre, at det der fra regionens side indkræves i overhead kan dækkes af budgettet, skal afdelingerne i deres prissætning indregne et overhead på 22%.
Eksempelvis skal der til en timesats eller analyseomkostning tillægges 22% før den vises i budgettet.
Eksempel
 
 
Fordeling af overheadmidler
Efter indkrævning vil regionen fordele overheadmidlerne. Sygehusene vil disponere over 11,8 %, regionen over 3,2 % og KØK 1,5%, Data og udviklingsstøtte 1,5%. Fordelingen kommer til at ske 4 gange om året.
 
Mere information
Der kan findes mere information om projektøkonomi og overhead i Koncern Økonomis Forretningsgangsbeskrivelse for projekter: Link til Regnskabsservices hjemmeside om forskningsprojekter: http://intra.regionsjaelland.dk/organisation/tvaergaaende/%C3%B8konomi/regnskabfinans/Sider/Regnskabsservice.aspx#Forskningsprojekter

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.10.19
Opdateret
29.08.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.