Søg
 

Skolar- og ph.d.-stipendier - medicin

Som led i etableringen af kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland er der givet mulighed for at søge skolar- og ph.d.-stipendier. Åben for ansøgninger.

​​​​

​Skolar- og ph.d.-stipendier

Puljen kan søges af medicinstuderende og læger.​
For såvel skolar- som ph.d.-stipendier gælder følgende prioritering:
1. Ansøgere med tilknytning til Region Sjælland-sporet, med forskning i Region Sjælland og med hovedvejleder ansat i både Region Sjælland og ved Københavns Universitet.
2. Ansøgere med forskning i Region Sjælland og med hovedvejleder ansat i både Region Sjælland og ved Københavns Universitet.
3. Ansøgere med forskning i Region Sjælland

Bemærk: Det er ikke muligt, at opnå støtte til løn til skolar- og ph.d.-stipendie både fra indeværende puljer og andre af regionens forskningspuljer (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Region Sjællands og Region Syddanmarks fælles forskningspulje.) Dvs. du kan kun opnå støtte til løn fra en af dem. Har du opnået støtte til løn i en af indeværende puljer kan du godt søge drift i regionens andre puljer.
 

Skolarstipendier

Skolarstipendier kan søges løbende indtil midlerne er opbrugt for året. Midler for 2022 er opbrugt​. Der kan ansøges igen fra 2023.
 
Der uddeles i alt 360.000 kr. årligt i perioden, hvor stipendierne kan søges som halvårlig (kr. 60.000) eller helårlig (kr. 120.000) finansiering.
Komitéen vil have færdigbedømt indkomne ansøgninger inden for 10 uger, hvorefter ansøgere vil få besked om, hvorvidt de vil modtage det ansøgte stipendie.
 

Ph.d.-stipendier 

Ph.d.- stipendierne opslås én gang årligt. Næste ansøgningsfrist er d. 1. maj 2023 med udmøntning i efteråret 2023​. Der uddeles tre ph.d.-stipendier à 500.000 kr. årligt, hvorved der kan søges om 500.000 kr. svarende til et års løn.
Komitéen bedømmer indkomne ansøgninger til ph.d.-stipendier inden for 16 uger efter ansøgningsfristen. 

Hvordan ansøges? 

Ansøgning kan kun ske via det elektroniske ansøgningssystem efond www.efond.dk/rsj​ 

Som førstegangsbruger af efond skal du oprettes  - der sker direkte via linket til efond.

Ved brug af efond kan du altid gemme og komme tilbage til din ansøgning og gøre den færdig. Husk at gemme hver gang du ændrer i ansøgningen  - ændringer gemmes ikke automatisk. Ansøgninger er tilgængelig for ændringer så længe den ikke er indsendt (trin 6)

I efond skal indtastes blandt andet: 

 • Oplysninger om ansøger, vejleder og samarbejdsparter
 • Fuldstændig projektbeskrivelse (protokol) på dansk eller engelsk inklusiv referencer (maksimalt 3 A4-sider) Tabeller, figurer ol. skal vedhæftets i efond
 • Journal nr. fra godkendelser/anmeldelser fra Videnskabsetisk Komité, Datatilsynet og/eller Lægemiddelstyrelsen. Er der ikke indsendt anmeldelser bekrives kort  plan for godkendelse ved de forskellige instanser der skal søges.
 • Budget med midler der søges, midler der er opnået fra arbejdsted og andre kilder og midler der søges samt kilde - kilder angives i feltet detaljer.
I efond skal vedhæftets  pdf/billedefil: 
 • Evt. Tabeller, figurer ol.
 • Udtalelse vedrørende gennemførbarhed og beskrivelse af forskningsmiljø, hvori projektet skal udføres
 • Tilsagn fra afdelingsledelsen hvor projektet skal foregår 
 • CV fra kandidat og hovedvejleder (maksimalt 1 A4-side)

 ​Spørgsmål til puljen og brug af efond kontaktes: reg.forsk@regionsjaelland.dk/tlf. 9357 7617

Vurdering af ansøgningen

De indsendte ansøgninger vil blive vurderet af en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra hver af de fire akutsygehuse samt psykiatrien i Region Sjælland. Herudover vil der være ét medlem udpeget af Institut for Klinisk Medicin og ét medlem udpeget af Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Bedømmelsen vil ske ud fra et scoringsark, hvor følgende kriterier vil indgå:

 • Videnskabelige kvalitet (metodebeskrivelse etc.)
 • Videnskabelige originalitet
 • Gennemførbarhed
 • Kvalifikationer hos kandidat
 • Kvalifikationer hos forskningsmiljø 

Bedømmelseskomitéen er: 

 • Psykiatrien: Professor Sidse Arnfred
 • Holbæk Sygehus: Professor Ole Steen Mortensen
 • Nykøbing F. Sygehus: Professor Elsebeth Lynge
 • Sjællands Universitetshospital: Professor Torben Lykke Sørensen
 • NSR Sygehuse: Professor Anne Frølich
 • Almen Medicin: Professor John Brodersen
 • Institut for Klinisk Medicin: Professor Peter Michael Bytzer

 
Ved spørgsmål kan koordinerende professor Torben Lykke Sørensen kontaktes: tlso@regionsjaelland.dk
 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.03.20
Opdateret
22.09.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.