Søg
 

Skolar- og ph.d.-stipendier - medicin

Som led i etableringen af kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland er der givet mulighed for at søge skolar- og ph.d.-stipendier.

​Skolar- og ph.d.-stipendier

For såvel skolar- som ph.d.-stipendier gælder følgende prioritering:
1. Studerende på Region Sjælland-sporet med forskning i Region Sjælland og hovedvejleder med ansættelse både i Region Sjælland og ved Københavns Universitet.
2. Studerende med forskning i Region Sjælland og hovedvejleder med ansættelse både i Region Sjælland og ved Københavns Universitet.
3. Yngre læger med forskningsprojekter i Region Sjælland
 

Skolarstipendier

Skolarstipendier opslås to gange årligt. Næste ansøgningsfrist er d. 26. juni 2020.
 
Der uddeles i alt 360.000 kr. årligt i perioden 2020 – 2022, hvor stipendierne kan søges som halvårlig (kr. 60.000) eller helårlig (kr. 120.000) finansiering.
Komitéen vil have færdigbedømt de indkomne ansøgninger senest d. 15. august 2020, hvorefter de studerende vil få besked om, hvorvidt de vil modtage det ansøgte stipendie.

Ph.d.-stipendier 

Ph.d.- stipendierne opslås én gang årligt. Næste ansøgningsfrist er d. 1. maj 2021 med udmøntning i efteråret 2021. Der uddeles tre ph.d.-stipendier à 500.000 kr. årligt i perioden 2020 – 2022, hvorved der kan søges om 500.000 kr. svarende til et års løn.
Komitéen bedømmer indkomne ansøgninger til ph.d.-stipendier inden for 16 uger efter ansøgningsfristen. 

Hvordan ansøges? 

 Skolar- og ph.d.-stipendierne søges ved at udfylde ansøgningsskemaet, som findes i nedenstående link. I ansøgningsskemaet er det også oplyst, hvilke dokumenter, som ansøgningen skal indeholde. 

Hent Ansøgningsskema
 
De indsendte ansøgninger vil blive vurderet af en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra hver af de fire akutsygehuse samt psykiatrien i Region Sjælland. Herudover vil der være ét medlem udpeget af Institut for Klinisk Medicin og ét medlem udpeget af Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Bedømmelsen vil ske ud fra et scoringsark, hvor følgende kriterier vil indgå:

 • Videnskabelige kvalitet (metodebeskrivelse etc.)
 • Videnskabelige originalitet
 • Gennemførbarhed
 • Kvalifikationer hos kandidat
 • Kvalifikationer hos forskningsmiljø 

Bedømmelseskomitéen er: 

 • Psykiatrien: Professor Erik Simonsen
 • Holbæk Sygehus: Professor Ole Steen Mortensen
 • Nykøbing F. Sygehus: Professor Elsebeth Lynge
 • Sjællands Universitetshospital: Professor Torben Lykke Sørensen
 • NSR Sygehuse: Professor Anne Frølich
 • Almen Medicin: Professor John Brodersen
 • Institut for Klinisk Medicin: Professor Peter Michael Bytzer

 
Ved spørgsmål kan koordinerende professor Torben Lykke Sørensen kontaktes: tlso@regionsjaelland.dk
 
Ansøgningsskemaet sendes til rs-medicin@regionsjaelland.dk

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.03.20
Opdateret
26.06.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.