Søg
 

Support ekstern finansiering af forskning

Som forsker i Region Sjælland kan du få gratis professionel vejledning inden for ekstern finansiering af forskning og har adgang til flere finansieringsdatabaser.

​​​​​​​​​​​​

Fri support til ekstern finansiering af forskningsprojekter

 
Region Sjælland, Data og udviklingsstøtte og Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Finansieringsteamet har indgået aftale af 1. januar 2019 om en fælles forskningsstøttefunktion, der hjælper forskere med at indhente eksterne midler til forskning. Funktionen udbyder fri adgang til professionel rådgivning, sparring og vejledning inden for nationale og internationale ramme- og fondsprogrammer på sundhedsområdet og innovationsområdet. 
 
Bemærk, at den bedste succesrate opnås ved en tidlig inddragelse af støttefunktionen.
  

Hvem kan få support?

Der ydes support til forskningsledere, forskere, forskningsgrupper samt afdelingsledere og sygehusledere på Region Sjællands fem sygehusenheder; Sjællands Universitetshospital, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus og Psykiatrien.
    

Hvad tilbydes af support?

     
 • Opsporing af og anbefaling af finansieringskilder til projekter/formidling af muligheder for forskningsfinansiering
 • Rådgivning om koordinatorrolle og partnerskab i forhold til større nationale og internationale programmer
 • Rådgivning, sparring kommentering og support af ansøgninger i hele ansøgningsprocessen -  der omfatter:
  • Review kvalificering og kommentering af ansøgningen. Dvs. give forslag til kvalificering anbefalinger i forhold til en specifik fond inden ansøgningen afsendes.
  • Anbefale og involvere parter (i Region Hovedstaden)
  • Support og sparring vedr. af de ikke-videnskabelige dele af ansøgningen
  • Support og kvalificering af og udarbejdelse af budgetter i henhold til målrettede ansøgninger
  • Sparring vedr. ansøgningsformalia 
  • Support til finansieringsstrategi/fundingstrategier.
 
 

Hvordan opnås adgang til rådgivning og support?

 
Kontakt til støttefunktionen skal i  første omgang ske via e-mail og med en kort beskrivelse af den support der ønskes:cru-finansiering@regionh.dk
 
Læse mere om mulighederne for support, rådgivning og adgang til værktøjer(Fx budgetværktøj) på Finansieringsteamets hjemmesiden, på samme side findes skabeloner (budget)og værktøjer  og oversigt med fonde - se her
  
 

Kurser og workshops

Regions Sjællands forskere kan frit deltage i kurser og workshops, der er målrettet hjemtag af eksterne forskningsmidler og som afholdes af Region Hovedstaden. Der planlægges desuden kurser målretter behov i Region Sjælland.  Disse meldes ud fra Data og udviklingsstøtte og tilgås via Region Hovedstadens hjemmeside 
 

Kontakt i Region Sjælland

Hvis du har spørgsmål til brug af funktionen, kan du kontakte
Data og udviklingsstøtte via e-mail: reg.forsk@regionsjaelland.dk, tlf. 93 57 76 17
 

 

Finansieringsdatabaser 

 

Research Professional

Alle med en Region Sjælland mailadresse kan bruge Research Professional. Databaserne indeholder opslag om såvel danske som udenlandske finansieringskilder, der støtter sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
I efteråret tilbyder vi nu en række korte online kurser (webinars), der giver en introduktion til søgeværktøjet, hvordan du kan gemme tematiserede søgninger og løbende modtage email-notifikationer om nye relevante fondsopslag.

Webinar afholdes på engelsk af en medarbejder fra Research Professional og dette 1 times kursus gentages på 3 forskellige datoer:
Tilmelding sker via link ud fra den pågældende dato. Klik derefter på register. Du kan ændre tidszonen på siden til Olso, så kurset er angivet til kl. 12 og ikke kl. 11, som er UK tiden for kurset. På selve dagen anbefales det at bruges chrome eller firefox og den mulighed der hedder ”JOIN BY BROWSER”.


Opret dig også som bruger i selve Research Professional-systemet inden kurset (se instruks og vejledning nedenfor).

 

 Research Professional logo.jpg
​ 

Mere om Research Professional
Regionen har i Research Professional tematiseret specifikke søgninger for alle regionens forskningsområder, så du kan klikke dig ind på dit område, gemme søgningen og aktivere email-notifikationer. På denne måde kan du modtage én ugentlig e-mail med nye opslag, som er relevante for dit forskningsområde, og søgningen vil altid være at finde under din personlige profil. Her er det også muligt at oprette og gemme egne søgninger.
 
Du opretter dig som bruger ved at:
1. gå til www.researchprofessional.com
2. klikke på ”Register" i øverste højre hjørne
3. indtaste navn, arbejdsmail og vælge et kodeord
 
Du skal være på regionens IT-netværk for at registrere dig første gang. Derefter vil du også kunne tilgå databasen og dine gemte søgninger hjemmefra.

Du opretter dig som bruger ved at:
 

1. gå til www.researchprofessional.com
2. klikke på ”Register" i øverste højre hjørne
3. indtaste navn, arbejdsmail og vælge et kodeord

 

Du skal være på regionens IT-netværk for at registrere dig første gang. Derefter vil du også kunne tilgå databasen og dine gemte søgninger hjemmefra.

Se regionen vejledning til Research Professional.

 
Legatbogen
Som ansat i Region Sjælland er du omfattet af Region Hovedstadens licensaftale med Legatbogen. Legatbogen er Danmarks største søgemaskine for fonde og legater.
  
 
Du opretter en bruger ved at:
 
1. gå til www.legatbogen.dk/enterprise/regionh
2. indtaste navn, arbejdsmail og vælge et kodeord.
 
Her har du adgang til informationer om fonde og legater og mulighed for at lave en personlig tidsplan med ansøgningsfrister.
 

 
 

fonde og legater.jpg

Spørgsmål
Ved spørgsmål eller tekniske problemer kontakt os via mail på reg.forsk@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.13
Opdateret
14.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.