Søg
 

Dækning af studieafgift

Som ph.d.-studerende kan du søge om dækning af studieafgiften til universitetet.

Vejledning og ansøgningsskema
Ansøgninger om dækning af studieafgift kan løbende sendes til Data og udviklingsstøtte, så sørger vi for den videre behandling og bevilling.

Det er kun muligt at søge om dækning af studieafgift for et år ad gangen, og der kan maksimalt bevilges dækning af studieafgiften tre gange til samme ansøger.

Du skal søge om dækning af studieafgiften, så snart du er indskrevet ved universitetet. Studieafgiftens størrelse varierer mellem universiteterne, hvilket skal af ansøger undersøges inden ansøgning, men dækkes uanset størrelse.

Annuum til studierelaterede udgifter
Når du søger om dækning af din studieafgift, kan du samtidig søge om et annuum på 20.000 kroner, som du kan bruge til at dække studierelaterede udgifter som for eksempel konferencedeltagelse, indkøb af software, databehandling, publikationsudgifter med mere. Ligesom studieafgiften søger du annuum for et år ad gangen.

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning

Garanti til universitetet for dækning af studieafgift
Du kan indhente en skriftlig garanti fra Region Sjælland om finansiering af studieafgift, hvilket kan være nødvendig i forbindelse med indskrivningen og godkendelse af budget for det samlede ph.d.-forløb.

Denne garanti kan du få ved at sende en mail til Data og Udviklingsstøtte til reg.forsk@regionsjaelland.dk. I denne mail skal du oplyse:

  • størrelsen på studieafgiften 
  • universitet
  • projekttitel 
  • projektsted
  • navn på vejleder  
  • medsende eventuelle dokumenter fra universitet

Så snart vi har behandlet din henvendelse, sender vi garantien til dig.

Vær opmærksom på, at du stadig skal lave en ansøgning om dækning af studieafgift til os hvert år i de tre studieår.

Hvis du har spørgsmål vedrørende studieafgift, så se mere på vores FAQ side. ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.04.14
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.