Søg
 

Studieafgift og annuum

Som ph.d.-studerende i Region Sjælland kan du søge om dækning af studieafgiften til universitetet samt annuum eller garanti herfor gælder også §15 forløb -  løbende ansøgningsfrist

​Vejledning til ansøgning om dækning af studieafgift og annuum samt til §15 forløb​.

Hvem kan søge: Det er kun medarbejdere i Region Sjælland, der kan søge om dækning af studieafgift og annuum som ph.d.-studerende. Desuden gælder, at  ph.d.-projektet foregår på en institution i Region Sjælland samt at du har en vejleder (hovedvejleder eller medvejleder), der er ansat i Region Sjælland. 
 
Hvordan søges: Ansøgning sker via efond. Ansøg her: efond
Efond er webbaseret og kræver ikke adgang via intranet.
 
I efond skal du oprette dig som bruger/ansøger, før du kan tilgå ansøgningsmodulet. Det fremgår via linket, hvordan du oprettes. 
 
Du skal altid gemme din ansøgning før den er færdig og gå tilbage og forsætte og indsende.  
 
Du søger for alle 3 års studieafgift eller annuum
Det er indført at du kan søge studieafgift for alle 3 år på en gang og skal ikke længere søge ved ​nyt studieår. Har du allerede søgt og modtaget bevilling for 1. års studieafgift søger du om 2. og 3. år.
 
Løbende ansøgningsfrist: Du kan løbende ansøge om dækning af studieafgift og annuum. 
 
Sagsbehandlingsstider: Normalt får du svar indenfor 14 dage.
Ved ansøgning op til ferieperioder, skal du være opmærksom på, at der kan være længere sagsbehandling end ellers. 
 
Ansøgt beløb til dækning af studieafgift og annuum: Alt efter hvor du er indskrevet som ph.d.-studerende, kan der være forskellige takster for studieafgift. Disse beløb er dog gængse for de forskellige universiteter og vil derfor blive tjekket ved ansøgningen.
 
Annuum støttes med 20.000 kr. per år. Du kan søge om annuum alene, hvis du f.eks. har fået studiefagift dækket fra anden side. HUSK at krydse af, om du også søger om annuumsmidler til studierelaterede udgifter og husk at skrive, om du tidligere har modtaget dækning af studieafgift og annuum og hvormeget. 
 
Annuum er til studierelaterede udgifter som for eksempel konferencedeltagelse, indkøb af software, databehandling, publikationsudgifter med mere.
 
Dokumentation for at projektet foregår i Region Sjælland: Du skal kunne dokumentere, at projektet foregår i Region Sjælland for at kunne ansøge om dækning af studieafgift og annumm. Dokumentationen er afdelingsledelsens godkendelse af projektet, som vedhæftes i form af bilag (pdf) med underskrift fra afdelingsledelse samt projektetstitel og studerendes navn. Formen er valgfri.
 
Dokumentation for at ansøger er indskrevet på universitetet: I efond vælges navnet på det universitet, du er indskrevet ved. HUSK der skal vedhæftet dokumentation for indskrivningen (Indskrivningsbrev med start og slutdato.)
 
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller efond  kan du kontakte Data og udviklingsstøtte via mail: reg.forsk@regionsjaelland.dk eller tlf.tlf. 93 57 76 17.

 

Garanti til universitetet for dækning af studieafgift

Du kan indhente en skriftlig garanti fra Region Sjælland om finansiering af studieafgift, hvilket kan være nødvendig i forbindelse med indskrivningen og godkendelse af budget for det samlede ph.d.-forløb.

 

Denne garanti kan du få ved at sende en ansøgnning her: efond  - hvor du skal blandt udover titel på og kort beskirvelse af dit ph.d.-projekt, skal skrive vejlederens navn, dit ansættelsessted og beløb per år, der søges studieafgift samt angive det universitet du indskrives på.

Efond er webbaseret og kræver ikke adgang via intranet.
 
I efond skal du oprette dig som bruger/ansøger, før du kan tilgå ansøgningsmodulet. Det fremgår via linket, hvordan du oprettes. 
 
Du skal altid gemme din ansøgning før den er færdig og gå tilbage og forsætte og indsende.  

Så snart vi har behandlet og godkendt din henvendelse, sender vi garantien til dig.

Vær opmærksom på, at du stadig skal lave en ansøgning om dækning af studieafgift til os hvert år i de tre studieår.

Hvis du har spørgsmål vedrørende studieafgift, så se mere på vores FAQ side. ​

Kontakt for spørgsmål: reg.forsk@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.04.14
Opdateret
29.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
​Ansøg om studieafgift eller garanti her efond

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.