Søg
 

Forskningskurser

Der udbydes gennem HR Uddannelse og Udvikling (HRUU) en række forskningsrelaterede kurser. Flere af disse er tilrettelagt i samarbejde med Data og udviklingsstøtte.

 ​​

Sikker datahåndtering i forskningsprojekter

 
Indhold: Kursus om lovgivnings- og datasikkerhedsmæssige aspekter af sundhedsforskningen. Formålet med kurset er at give forskerne kendskab til de IT-værktøjer til indsamling, behandling og opbevaring af forskningsdata, som regionen stiller til rådighed. Kurset fokuserer desuden på lovkrav i forbindelse med indhentning, opbevaring, anvendelse og videregivelse af sundhedsdata. 
 
Ansvarlig: Data og Udviklingsstøtte/HRUU
 
Status: Under revision, udbydes i nyt format efter​år 2022.
 
 
 

Strategisk forskningsledelse

 
Indhold: Deltagerne får indsigt i og bliver afklaret i egen ledelsesrolle, opgaver og ansvar i ledelsen af forskerteamet og forskningsmiljøet. Deltagerne får indsigt i og bliver afklaret i egen ledelsesrolle, opgaver og ansvar i ledelsen af forskerteamet og forskningsmiljøet.
 
Målgruppe:  Målgruppen er forskere med ledelsesansvar
 
Status: Næste forløb er fra forår 2023 - pladser fordeles via sygehusene.
 
 

Litteratursøgning og referencehåndtering ved VID

 
Indhold: Den regionale bibliotekstjeneste VID holder workshops i litteratursøgning, fx hvordan du får opbygget en systematisk søgning, hvordan du gemmer dine søgninger og resultater og hvordan du får adgang til fuldtekst. På kurset præsenterer VID også ClinicalKey og referencehåndteringsværktøjet Zotero, og emner såsom H-index, plagiering, forskningsregistrering eller open access publicering gennemgås efter behov.
 
Kurserne annonceres på VIDs hjemmeside.
 
Målgruppe:  Alle
 
Ansvarlig:  Data og Udviklingsstøtte/VID
 
Status: Udbydes løbende
 
Link og tilmelding:her
 
  

Brænd igennem med din forskning – målrettet kursus for den erfarne forsker

 
Indhold: Målet med dette forløb er at øge den enkelte forskers gennemslagskraft til excellent niveau i forbindelse med præsentationer, undervisning og anden mundtlig kommunikation.
 
Målgruppe: post doc, adjunkt, lektorer og andre erfarne forskere
 
Ansvarlig: Data og Udviklingsstøtte  og ekstern konsulent Bent Nørgaard
 
Status: Kursus foråret 2023​.
 
Link og tilmelding: Pladser fordeles via sygehusene.
 
  

Good Clinical Practice (GCP) ved GCP-enhederne

 
Indhold: Kurset giver, gennem en kombination af korte præsentationer og flere interaktive øvelser, en god grundlæggende forudsætning for at kunne planlægge og gennemføre et klinisk lægemiddelforsøg i overensstemmelse med ICH-GCP Guideline og national lovgivning. På kurset arbejdes der med sponsor og investigators roller, ansvarsområder, arbejdsopgaver samt forsøgsdata og dokumenter.
 
Målgruppe: Sundhedspersonale, som beskæftiger sig med kliniske lægemiddelforsøg, hvad enten det er igangsat af en læge eller af et medicinalfirma. 
 
Ansvarlig: GCP-enhederne
 
Status: Udbydes løbende
 
Link og tilmelding: her
 
 
 

Journalclub med fokus på ledelse af forskning og udvikling

 
Indhold: Formålet med journalclub for ledere er at styrke lederens kompetencer til at lede forskning og udvikling. 
 
Målgruppe:  Ledende oversygeplejersker, ledende chefjordemødre, ledende overradiografer, ledende overbioanalytikere og ledende overfysioterapeuter.
 
Ansvarlig: HRUU​
 
Status: Under planlægning.
 
 
 

Artikelskrivning

 
Indhold:  Formålet med kurset er at understøtte sygehusenes strategi for forskning og udvikling på alle faglige niveauer; herunder at få skabt og understøttet en publiceringskultur i Region Sjælland.
 
Målgruppe:  Sundhedsprofessionelle MVU, der har gennemført og afsluttet et udviklings- eller forskningsprojekt, som endnu ikke er publiceret.
 
Ansvarlig: HRUU
 
Status: Under planlægning
 
 

SurveyXact - introduktion

 
Indhold: På kurset introduceres nye SurveyXact-brugere til alle væsentlige dele af SurveyXact, spørgeskemaværktøj der kan anvendes i forskningsprojekter.
 
Målgruppe: Alle
 
Ansvarlig:  HRUU / Rambøll
 
Status: Udbydes løbende
 
Link og tilmelding:Kursusportalen
 

SurveyXact - avanceret

 
Indhold: På kurset arbejdes med nogle af de avancerede funktioner i SurveyXact. Gennem praktiske eksempler og realistiske øvelser finjusteres et allerede oprettet spørgeskema og forskellige rapporteringsfunktioner gennemgås.
 
Målgruppe: Alle
 
Ansvarlig:HRUU / Rambøll
 
Status: Udbydes løbende
 
Link og tilmelding: Kursusportalen
 
 
 

Research Professional (online)

 
Indhold: Online kurser on hvordan man opretter en profil, målrettede søgninger og email notifikationer i fondsdatabasen Research Professional.
 
Målgruppe: Alle
 
Ansvarlig: Data og udviklingsstøtte / Research professional
 
Status: Udbydes løbende
 
Link og tilmelding her 
 
 
 

Pure Academy (online)

 
Indhold: Online kurser til Pure super-brugere om sikring af datakvalitet, rapportering mm i forskningsregistreringssystemet Pure.
 
Målgruppe: Pure superbrugere
 
Ansvarlig: Data og udviklingsstøtte / Elsevier
 
Status: Udbydes løbende
 
Link og tilmelding:her  
 
 
 

EasyTrial demo (online)

 
Indhold: Online demonstration af EasyTrial, et online web-baseret Clinical Trial Management System, der kan hjælpe med at sikre, at du opbevarer dine forskningsdata korrekt og mere effektivt.
 
Målgruppe: Nye EasyTrial brugere
 
Ansvarlig: Data og udviklingsstøtte / EasyTrial
 
Status: Udbydes løbende
 
Link:her
 
   

Statistikkursus ved OPEN

 
Indhold: OPEN ved Region Syddanmark tilbyder forskelliger statistikkurser, som ansatte i region Sjælland kan deltage i.

Ansvarlig: Data og udviklingsstøtte / OPEN, Region Syddanmark
 
Status: Følg med på siden for statistisk vejledning her​
 
 
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.11.14
Opdateret
27.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Kurser og arrangementer
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.