Søg
 

Forskningskurser

Der udbydes gennem Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK) en række forskningsrelaterede kurser. Flere af disse er tilrettelagt i samarbejde med PFI. Få et overblik neden for og se, hvor du kan få yderligere oplysninger.

Kursusoversigt

Kvalitativ forskningsmetode modul 1

Indhold:
Kursusdeltagerne lærer at forberede, planlægge og udarbejde kvalitative interviews, som har betydning for forståelse af patienter i dagligdagen eller for eventuelle undersøgelser knyttet til patientens og borgeres eget perspektiv på deres sundhed. Kursusdeltagerne lærer at forberede, planlægge og udarbejde kvalitative interviews, som har betydning for forståelse af patienter i dagligdagen eller for eventuelle undersøgelser knyttet til patientens og borgeres eget perspektiv på deres sundhed.
 
Målgruppe:
Kurset henvender sig især til ansatte, der er motiveret for at finde metoder til at forstå komplekse forhold knyttet til patienter/borgere, hvad enten målet er dybere kendskab til patienter i dagligdagen eller arbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter. Alle kan deltage uanset uddannelsesbaggrund, faggruppe og evt. forskningsområde.
 
Ansvarlig:
PFI/CUK
 
Kursus:
Kurset består af 2 moduler. 1. modul i efteråret 2018 og 2. modul foråret 2019. Der er nu åben for tilmelding til 1. modul. Der er undervisning den 20. september, 11. oktober, 1. november og den 22. november. Alle dage afholdes undervisningen fra kl. 09.00-12.00.
 
Sted:
Sorø
Tilmeldningsfrist: Den 4. september 2018.
 

Datahåndtering i forskningsprojekter

Indhold:
Nyt kursus om lovgivnings- og datasikkerhedsmæssige aspekter af sundhedsforskningen. Formålet med kurset er at give forskerne kendskab til de IT-værktøjer til indsamling, behandling og opbevaring af forskningsdata, som regionen stiller til rådighed. Kurset fokuserer desuden på lovkrav i forbindelse med indhentning, opbevaring, anvendelse og videregivelse af sundhedsdata. Jesper Grarup og nedsat arbejdsgruppe. 
 
Ansvarlig:
Jesper Grarup og nedsat arbejdsgruppe.
 
Status:
Nye kurser forventes udbudt og afholdt forår 2018.
 

Strategisk forskningsledelse 

Indhold:
Deltagerne får indsigt i og bliver afklaret i egen ledelsesrolle, opgaver og ansvar i ledelsen af forskerteamet og forskningsmiljøet. Deltagerne får indsigt i og bliver afklaret i egen ledelsesrolle, opgaver og ansvar i ledelsen af forskerteamet og forskningsmiljøet. Deltagerne får indsigt i og bliver afklaret i egen ledelsesrolle, opgaver og ansvar i ledelsen af forskerteamet og forskningsmiljøet. Deltagerne får indsigt i og bliver afklaret i egen ledelsesrolle, opgaver og ansvar i ledelsen af forskerteamet og forskningsmiljøet.
 
Ansvarlig: 
Dixi Louise Strand og ekstern underviser Søren Barlebo / drift CUK.
 
Målgruppe:  
Målgruppen er forskere med ledelsesansvar. 
 
Deadline for tilmelding: 
Den 1. april 2018
 
 

Litteratursøgning
 
Indhold:
Fagbiblioteket står for at holde kurser i litteratursøgning. Kurserne annonceres på fagbibliotekets hjemmeside og på PFI hjemmeside. Fagbiblioteket står for at holde kurser i litteratursøgning. Kurserne annonceres på fagbibliotekets hjemmeside og på PFI hjemmeside.
 
Ansvarlig:  
Penille Pless /Underviser fagbiblioteket.
 

Systematisk Litteratursøgning

Indhold:  
Få professionel hjælp og vejledning til systematisk litteratursøgning i forbindelse med for eksempel efteruddannelse, forsknings- og udviklingsprojekter. Fagbiblioteket tilbyder blandt andet undervisning i brugen af databaser som PubMed, Embase og Cinahl.
 
Målgruppe:  
Alle
Sted:
Aftales med bibliotekar Penille Pless. Det er muligt at afholde kurset lokalt.

Kontakt/tilmelding:
Kontakt fagbiblioteket for flere oplysninger eller for at få en aftale med bibliotekaren.
 
E-mail:   

Workshop i effektiv forskningsformidling 
 
Indhold:  
Formål er at styrke deltagernes evner til at kommunikere deres forskningsresultater til offentligheden, til medier samt til specialister med anden faglig baggrund.
 
Målgruppe:
Forskere i Region Sjælland.
 
Ansvarlig:
CUK/ ekstern undervisere fra Publicer
 
Deadline for tilmelding: 
Den 1. maj 2018. 
 

Journalclub med fokus på ledelse af forskning og udvikling
 
Indhold:
Formålet med journalclub for ledere er at styrke lederens kompetencer til at lede forskning og udvikling.
  
Målgruppe:
Ledende oversygeplejersker, ledende chefjordemødre, ledende overradiografer, ledende overbioanalytikere og ledende overfysioterapeuter.
 
Ansvarlig:
CUK / Underviser Mette Kjærholt, Roskilde.
 
Status:
Udbydes 1 gang årligt ca. 20 deltagere. Udbydes igen i 2018.

Artikelskrivning
 
Indhold:
Formålet med kurset er at understøtte sygehusenes strategi for forskning og udvikling på alle faglige niveauer; herunder at få skabt og understøttet en publiceringskultur i Region Sjælland.
 
Målgruppe:  
Sundhedsprofessionelle MVU, der har gennemført og afsluttet et udviklings- eller forskningsprojekt, som endnu ikke er publiceret.
 
Ansvarlig:  
CUK / Underviser Gitte Bunkenborg
 
1. kursusdag:
Den 29. august 2018.
 
Sted:  
Holbæk
 
Tilmeldingsfrist:
17. juni 2018
 
 

Anvendt Biostatistik 
 
Indhold: 
Forskerspirer med en idé til et forskningsprojekt, som ønsker indsigt i design og analyse, herunder beregning af stikprøvestørrelser, metodevalg, tests, regressionsmodellering. Erfarne forskere, som har behov for mere komplekse analyser eller hjælp til analyse og tolkning af resultater fra et konkrekt igangværende forskningsprojekt. Alle kan deltage usanet uddannelsesbaggrund, faggruppe og forskningsområde. Forkere og forskerspirer i Region Sjælland.
 
Målgruppe:
Forskerspirer og erfarne forskere.
 
Ansvarlig:  
CUK /Gunnar H. Laier, Biostatistiker, Ph.D.
 
Deltagere:
20
 
To moduler:
Den 24. maj 2018 og 7. juni 2018.
 
Sted: 
Begge dage afholdes i Regionshuset i Sorø fra kl. 09.00-15.00.
 
Tilmeldingsfrist:  
Den 25. marts 2018.
 
 

SurveyXact - introduktion
 
Indhold: 
På kurset introduceres nye SurveyXact-brugere til alle væsentlige dele af SurveyXact, spørgeskemaværktøj der kan anvendes i forskningsprojekter.
 
Målgruppe:  
Alle
 
Ansvarlig:  
CUK
 
Kursus:  
Den 6. juni 2018 kl. 10.00-15.30.
 
Sted:  
Køge
 
Tilmeldingsfrist:
Den 16. maj 2018.
 
 

SurveyXact - avanceret
 
Indhold:
På kurset arbejdes med nogle af de avancerede funktioner i SurveyXact. Gennem praktiske eksempler og realistiske øvelser finjusteres et allerede oprettet spørgeskema og forskellige rapporteringsfunktioner gennemgås.
 
Målgruppe:
Alle
 
Ansvarlig:
CUK
 
Status:
Udbydes løbende gennem aftale med Rambøll. Udbydes efteråret 2018.
 
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.11.14
Opdateret
11.07.18
Link til denne side:
Andre sider under Kurser og arrangementer
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tilmeld dig nyhedsbrevet for Forskning

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Innovation

Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.