Søg
 

Roskilde Universitet

For godt tre år siden indledte Region Sjælland og Roskilde Universitet et forskningssamarbejde på regionens største arbejdsfelt: sundhedsområdet.

Formålet med samarbejdet var at skabe formelle rammer for et indbyrdes samarbejde - ikke kun på det medicinske område, men også omkring regional udvikling, sundhedsudvikling og udvikling af de organisatoriske forhold i sektoren. Begge parter stillede årligt halvanden million kroner til rådighed til forskningssamarbejdet - sammenlagt ni millioner kroner over tre år.

Det har resulteret i tre fælles forskningsprojekter, otte ph.d.- og postdoc-forløb, og en række pilotprojekter forud for ansøgninger til større forskningsprojekter inden for fire områder: Sundhedsfremme, sundheds-IT, medicinalbiologi samt innovation og effektivisering i sundhedssektoren.

Læs her rapporten om forskningssamarbejdet på sundhedsområdet mellem Region Sjælland og Roskilde Universitet. Statusrapport april 2017.

​Læs her rapporten "Sammen om et bedre Sundhedsvæsen"

I foråret 2017 arbejder parterne på at etablere et formaliseret samarbejde for de kommende år.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.03.17
Opdateret
06.11.17
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.