Søg
 

Udbytte af kommercialisering

Der ligger en del arbejde i at kommercialisere en opfindelse. Læs mere om, hvad du som opfinder egentlig får ud af det.

Forskere har generelt stort udbytte af kommercialiserings-processen, for selvom der er en del arbejde forbundet med det, er der også mange gevinster:

• En succesfuld kommercialisering giver økonomisk afkast - både til dig som opfinder og for afdelingen på sygehuset.

• Du får mulighed for at se din forskning anvendt, idet at det i sidste ende kommer patienter til gavn.

• Du får indsigt i, hvordan industrien ser på kommercielle samarbejder med det offentlige.

• Du opnår viden om patenter og de muligheder, de giver dig for at beskytte dine ideer.

• Du får udbygget dit professionelle netværk til virksomheder og organisationer, som du i fremtiden kan drage fordel af, fx i form af samarbejdsprojekter.

Fordeling af indtægterne

Hvis regionen overtager din opfindelse og den kommercialiseres, får du som opfinder en tredjedel af nettoindtægterne, en tredjedel går til klinikken/afdelingen og en tredjedel går til Data og udviklingsstøtte. Ved nettoindtægter er der taget højde for omkostningerne ved at erhverve og opretholde patentet.

Hvis opfindelsen er foregået i samarbejde mellem flere institutioner fx Region Sjælland og Københavns Universitet aftales en fordeling af rettighederne til opfindelsen mellem institutionerne baseret på bidraget fra opfinderne på de respektive institutioner. Denne fordeling er derefter afsættet for at fordele nettoindtægterne mellem institutionerne.

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.16
Opdateret
10.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.