Søg
 

Licens eller Start-up

Hvis en opfindelse kan udnyttes kommercielt, er der forskellige veje til at få den ud på markedet. Dem kan du læse mere om her.

Når vi har vurderet, at en opfindelse kan udnyttes kommercielt, begynder arbejdet med at få opfindelsen ud på markedet.

Data og udviklingsstøttes medarbejdere har ansvaret for at vælge strategi for kommercialiseringen. Vi har den nødvendige erfaring og kan forestå relevante analyser, der kan hjælpe med at pege på den bedste løsning for projektet.

Der er primært to veje til markedet:

1. Samarbejde med en virksomhed

Der etableres et samarbejde med en virksomhed, som har kompetencerne til at få opfindelsen på markedet. Det sker typisk ved, at Data og udviklingsstøtte – eventuelt i samarbejde med eksperter i samarbejdsnetværket – forhandler en licensaftale med firmaet om rettighederne til at udnytte opfindelsen kommercielt. Aftalen sikrer, at regionen, klinikken/afdelingen og du som opfinder modtager betaling for virksomhedens anvendelse af disse rettigheder.

2. Etablering af et start-up selskab

Den anden vej foregår ved at etablere et start-up selskab, hvori rettighederne til at udnytte opfindelsen vil ligge. Betalingen til dig, klinikken/afdelingen og regionen vil være ejerandele i selskabet eller en licensaftale med selskabet. Typisk vil Data og udviklingsstøtte hjælpe med at søge om ekstern finansiering via investorer for på den måde at sikre de nødvendige midler til at forestå udvikling og markedsføring af opfindelsen.

3. Region Sjællands FIERS initiativ

FIERS skal opsamle og håndtere regionale erhvervsudviklings-aktiviteter og modning af offentlig innovation, partnerskaber og kommercialisere afledte resultater. Det kunne være inden for:

• Innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning

• Anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering

• Etablering og udvikling af nye virksomheder

• Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.16
Opdateret
14.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.