Søg
 

Krav til opfinderen

Få et indblik i processen efter du har anmeldt din opfindelse.

Lov om opfindelser

Som ansat på et af Region Sjællands sygehuse er du omfattet af "Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner", og har dermed pligt til at anmelde dine idéer og opfindelser til Data og udviklingsstøtte - som på baggrund af anmeldelsen vurderer, om idéen kan udnyttes kommercielt.

Du indkaldes til et indledende møde

Når du anmelder din idé eller opfindelse, vil du blive indkaldt til et møde. Her vil opfindelsen blive diskuteret, så vi kan vurdere alle detaljer omkring det kommercielle potentiale. Hvis vi vurderer, at en opfindelse kan udnyttes kommercielt og dermed indstiller til Data og udviklingsstøttes ledelse, at regionen overtager rettighederne, starter samarbejdet mellem Data og udviklingsstøtte og dig som opfinder. På den måde kan vi styrke den erhvervsmæssige nyttiggørelse af offentlige forskningsresultater, til gavn for patienter og samfundet generelt. Det er afgørende for processen, at du som opfinder er indstillet på at bruge en del tid og faglige ressourcer på patenteringen og kommercialiseringen.

Videreudvikling af opfindelsen

Ofte er en opfindelse ikke fuldt udviklet, når den anmeldes. Det er derfor vigtigt, at du fortsat udvikler opfindelsen og dokumenterer den udvikling. Data herfra bruges til at opdatere patentansøgningen og er med til at påvise opfindelsens værdi. Nye data bruges også i markedsføringen af opfindelsen. Hele kommercialiseringsprocessen er et samarbejde mellem Data og udviklingsstøtte og dig som opfinder.

Salg og markedsføring

I salgsfasen er du selvfølgelig også en vigtig medspiller i forbindelse med præsentation af opfindelsen for potentielle samarbejdspartnere eller investorer.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om de krav, der stilles til dig som opfinder, er du altid velkommen til at kontakte Bo Borg Mikkelsen på tlf. 93 57 76 17 eller e-mail reg.forsk@regionsjaelland.dk

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.16
Opdateret
10.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.