Søg
 

Kommercialiseringsprocessen

Har du gjort en opfindelse eller fundet frem til nogle resultater, der kan udnyttes kommercielt? Læs her om hele kommercialiseringsprocessen trin for trin.

1. Har du en idé?  

Hvis du som ansat på et af Region Sjællands sygehuse har en idé eller nogle resultater, som du mener, kan udnyttes kommercielt, har du pligt til* at anmelde din opfindelse til Data og udviklingsstøtte. Vi vil hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at patentere din idé samt det kommercielle potentiale. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din idé er patenterbar og kommercielt interessant, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Anmeldelse

Start med at anmelde din idé til os via anmeldelsesskemaet, som du kan finde på siden "Anmeld din opfindelse".

3. Vurdering af din opfindelse

Vi undersøger, om vi kan indstille til Data og Udviklingsstøttes ledelse, at regionen overtager rettighederne til opfindelsen.  En vurdering tager normalt op til to måneder**, men i hastetilfælde, som f.eks. ved snarlig publikation, kan vurderingen foretages hurtigere. For at beskytte det kommercielle potentiale, må du ikke offentliggøre opfindelsen i disse to måneder.

Data og udviklingsstøtte er ansvarlig for de kommercielle aspekter af et samarbejde:

• IP-rettigheder: Vi foretager nyhedsundersøgelser og styrer patenteringsprocessen.

• Forretningsmodel: Vi lægger en kommerciel strategi for opfindelsen og udarbejder en forretningsmodel.

• Markedsanalyse: Som oftest udfører vi vores egne markedsanalyser, og derefter går vi i dialog med virksomhederne om, hvilke muligheder opfindelsen har på markedet.

• Term Sheet: Vi udformer det indledende udkast efter aftale med virksomhederne.

 4. Overtagelse af rettigheder

Hvis regionen overtager opfindelsen, er Data og udviklingsstøtte ansvarlig for kommercialiseringen. Vi betaler alle udgifter i den forbindelse. Læs mere om muligheder for kommercialisering på siden "Licens eller startup".

Hvis regionen ikke overtager din opfindelse, kan du selv forsøge at kommercialisere idéen for egen regning. Det er dog betinget af, at hvis du opnår nettoindtægter ved kommercialisering af opfindelsen, kan regionen kræve at modtage et vederlag på op til 1/3 af disse nettoindtægter*.

 *Bekendtgørelse af lov om opfindel­ser ved offentlige forskningsinstitu­tioner.

**§11 ​om underretning og vurdering.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.16
Opdateret
10.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.