Søg
 

Kommercialiseringsprocessen

Har du gjort en opfindelse eller fundet frem til nogle resultater, der kan udnyttes kommercielt? Læs her om hele kommercialiseringsprocessen trin for trin.

1. Har du en idé?  

Hvis du som ansat på et af Region Sjællands sygehuse har en idé eller nogle resultater, som du mener, kan udnyttes kommercielt, har du pligt til* at anmelde din opfindelse til Produktion, Forskning og Innovation (PFI). PFI vil hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at patentere din idé samt det kommercielle potentiale. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din idé er patenterbar og kommercielt interessant, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Anmeldelse

Start med at anmelde din idé til PFI via anmeldelsesskemaet, som du kan finde på siden "Anmeld din opfindelse".

3. Vurdering af din opfindelse

PFI undersøger, om vi kan indstille til PFIs ledelse, at regionen overtager rettighederne til opfindelsen.  En vurdering tager normalt op til to måneder**, men i hastetilfælde, som f.eks. ved snarlig publikation, kan vurderingen foretages hurtigere. For at beskytte det kommercielle potentiale, må du ikke offentliggøre opfindelsen i disse to måneder.

PFI er ansvarlig for de kommercielle aspekter af et samarbejde:

• IP-rettigheder: Vi foretager nyhedsundersøgelser og styrer patenteringsprocessen.

• Forretningsmodel: Vi lægger en kommerciel strategi for opfindelsen og udarbejder en forretningsmodel.

• Markedsanalyse: Som oftest udfører vi vores egne markedsanalyser, og derefter går vi i dialog med virksomhederne om, hvilke muligheder opfindelsen har på markedet.

• Term Sheet: Vi udformer det indledende udkast efter aftale med virksomhederne.

 4. Overtagelse af rettigheder

Hvis regionen overtager opfindelsen, er PFI ansvarlig for kommercialiseringen. PFI betaler alle udgifter i den forbindelse. Læs mere om muligheder for kommercialisering på siden "Licens eller startup".

Hvis regionen ikke overtager din opfindelse, kan du selv forsøge at kommercialisere idéen for egen regning. Det er dog betinget af, at hvis du opnår nettoindtægter ved kommercialisering af opfindelsen, kan regionen kræve at modtage et vederlag på op til 1/3 af disse nettoindtægter*.

 *Bekendtgørelse af lov om opfindel­ser ved offentlige forskningsinstitu­tioner.

**§11 ​om underretning og vurdering.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.11.16
Opdateret
06.11.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
Tilmeld dig nyhedsbrevet for Forskning

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Innovation

​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.