Søg
 

Hvornår er der tale om en opfindelse

Det kan være svært at vide, hvornår noget kan betegnes som en opfindelse. Der er dog en række kriterier, der skal være opfyldt.

Vi undersøger sammen med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og patentagenter, om opfindelsen kan patenteres.

For at opnå patent, skal en opfindelse:

  • have nyhedsværdi: Det vil sige, at den ikke må være offentliggjort i tidsskrifter, afhandlinger, på internettet eller på konferencer, seminarer eller under møder - før, der er indleveret patentansøgning.
  • have opfindelseshøjde: Det vil sige, at den skal være udtryk for nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik.
  • kunne udnyttes industrielt: Hertil knyttes dog intet krav om, at opfindelsen skal udnyttes kommercielt.
  • være beskrivelig og reproducérbar: Det vil sige, at opfindelsen må ikke fremstå som et løst tankeeksperiment på det tidspunkt, hvor patentansøgningen indleveres.

Der kan også være tale om en opfindelse, hvis:

  • en ny medicin udvikles ved at kombinere to kendte stoffer, og slutproduktet har en øget effekt, som ikke kunne forudsiges ud fra de kendte data.
  • der opdages en ny anvendelse af allerede kendte stoffer. Det vil sige, at de kendte stoffer også har en effekt på et andet indikationsområde, som ikke på forhånd kunne forudsiges.
  • der identificeres en ny biomarkør relateret til en sygdom. Eller en markør som kan forudsige, hvilke patienter, der har gavn af et specifikt lægemiddel. 
  • der identificeres nye medico-tekniske produkter og koncepter.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.11.16
Opdateret
10.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.