Søg
 

Om Sygehusapoteket

Region Sjælland Sygehusapoteket forsyner regionens sygehuse med lægemidler.

​​​

Region Sjælland Sygehusapoteket forsyner regionens sygehuse med lægemidler. Sygehusapotekets virke omfatter desuden egenproduktion af lægemidler og rådgivning til sygehusenes afdelinger om brug af medicin.

Sygehusapoteket har seks enheder, der er placeret i Roskilde, Køge, Holbæk, Næstved, Slagelse og Nykøbing Falster.

Sygehusapoteket har 250 medarbejdere fordelt på 4 hovedafdelinger: Klinisk Farmaci, Kvalitet, Logistik og Produktion. Herunder har Sygehusapoteket eget sekretariat, som sammen med Sygehusapoteksledelsen har kontor i Roskilde.

Sygehusapoteksledelsen består af

Sygehusapoteker Inger Bjeldbak-Olesen

Farmaceutisk chef for Logistik Lene Stenbek

Farmaceutisk chef for Klinisk Farmaci Mikala Holt Havndrup

Farmaceutisk chef for Produktion Kristina Thomsen

Farmaceutisk chef for Kvalitet Klaus Snej Jensen​

Sygehusapotekets organisationsdiagram pr. 01.12.2022.pdf​

​​​​​

​​Logistik

 

Logistik sørger for indkøb af lægemidler, holder styr på Sygehusapotekets lægemiddellagre og ekspederer lægemiddelordrer fra afsnittene på sygehusene.

Klinisk Farmaci

Klinisk Farmaci er den største afdeling på Sygehusapoteket og er fordelt på alle seks geografier

En del af medarbejderne er ude på både de somatiske og psykiatriske sygehuse i Region Sjælland. Her udfører de kliniske farmakonomer medicinservice, og de kliniske farmaceuter medicingennemgang af den enkelte patients medicin for at sikre optimal lægemiddelanvendelse.

Afdelingen tager sig også af lægemiddelrelaterede problemstillinger, udgiver Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket, besvarer faglige og kliniske spørgsmål, udarbejder vejledninger og underviser. Klinisk Farmaci varetager desuden sekretariatsfunktionen under Den regionale Lægemiddelkomite, og de kliniske farmaceuter deltager aktivt i arbejdet i Den regionale Lægemiddelkomite og dens udvalg.

Produktion

Produktionen har enheder i Roskilde og Næstved. Sygehusapoteket producerer SAD lægemidler og magistrelle lægemidler, herunder en lang række serviceprodukter som færdigblandede cytostatika (kemoterapi) til kræftpatienter. Sygehusapoteket fremstiller og sælger lægemidler til brug også i andre regioner.

Kvalitet

Kvalitetsafdelingen er delt op i QA og QC. Afdelingen står for kvalitetssikring og kvalitetskontrol af de lægemidler, som Sygehusapoteket producerer, og tager sig også af overordnede opgaver som styring af Sygehusapotekets instrukser. 

Sygehusapotekets kerneopgave

”Med fokus på lægemidler gør vi vores bedste for, at medmennesker med behov for sygehusbehandling er trygge, velbehandlede og bedre i stand til at klare dagen i morgen”

 

 

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.09.13
Opdateret
02.12.22
Link til denne side:
Andre sider under Sygehusapoteket
 

 Kontakt

 
Sygehusapoteket
Region Sjælland
Vestermarksvej 6
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 90 07